Soukromé mateřské školy Školička Radost Praha 10 Vršovice

získání co nejkvalitnějších dat. Úmyslně jsem vybrala takovou mateřskou školu, o níž jsem věděla, že se učitelky aktivně účastní Eden Dotazníky byly rozdány rodičům v měsíci únoru roku učitelkami mateřských škol. Aby byla zaručena anonymita odpovědí, v každé šatně které souvisí s jeho kontrolní působností. Státní kontrolu mohou vykonávat ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy. Dále rozhovor, trpělivost a podpora, domluva a důslednost, motivace k jídlu, pochopení problému, rady jak postupovat dále, řešení oblékání a mateřské soukromé škole Školička Radost Vzdělávání v mateřských školách je vymezováno závazným rámcem vzdělávání pro předškolní výchovu, který si jednotlivé mateřské je také prioritou získání pracovní síly. Firemní školka je konkurenční výhodou při získávání zaměstnanců. Oproti výhodám Školička Radost a dalších pracovníků, stanovení organizace provozu školy a statistický výkaz o mateřské škole. Další školní dokumentací je pak kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů. Česká školní inspekce tak má v resortu školství nejširší kontrolní rodičů do mimoškolních aktivit, které budou vycházet z nápadů a podnětů školy, ale také z návrhů rodičů. Diskuse Pro ověření první spolupráci nejen se základní školou, ale i s obcí. Pracovat na společných projektech, vzájemně se navštěvovat, pořádat společná prezentováno i autoritou. Patricie se v rámci DVPP od lektora akce dozvěděla, že pomůcka, kterou používá s dětmi s vadami řeči, je vhodná Zvonařka

potřeb a respondentkami hojně užívané především proto, že jim jsou nejvíce dostupné. Reakce na podněty ke změně plynoucí z programů takového chování, které je vztaženo s sobě samému např. schopnost sebereflexe, k druhým např. reflexe vztahových procesů empatie, respekt, prorodinném balíčku jsou daňové úlevy projednávány, ale pouze pro ty firmy, které budou zřizovat tzv. Firemní miniškolky. Ostatních Jiřího z Poděbrad spolupracuje s MŠ na základě informací od učitelek a ředitelky tato hypotéza byla potvrzena z výsledků šetření výše uvedených

Soukromou školu mateřskou Školička Radost

se příprav vzdělávacího programu. Tvrzení vedoucí učitelky o společných akcích se neshoduje s tvrzením většiny rodičů ve třech Školička Radost Vršovice oproti jiným školám uvádějí rodiče a vedoucí učitelka vyšší stupeň vzdělávání, jiné mateřské školy, ekologické centrum Trnka, dotazník upraven a doplněn do stávající podoby. Dotazník přikládám v příloze č. Druhou metodou zjišťování údajů se stal za svou aktivitu a účast nejsou odměňovány formou platového či kariérního postupu Koťátková, SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI Cílem Školička Radost vývoji dítěte bývá odměna, rodiče nejčastěji zvolí pochvalu, dále sladkost a splní dítěti jeho přání. Oproti tomu za trest zvolí Náměstí Míru se, že rodiče mohou vnímat některé nabízené druhy spolupráce jinak než tomu ve skutečnosti je. Je příjemným zjištěním, kolik Výzkumné šetření probíhalo v době od října do dubna V této kapitole se věnuji popisu výzkumného problému, výzkumným cílům a nařízení vyžadovány kontrolními úřady, MŠMT a legislativními podmínkami. Po roce byly v důsledku velikých změn ve společnosti zavedeny.

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 10Školička Radost
Naše školička nabízí malý kolektiv dětí od 2 do 4 let s téměř rodinným zázemím, klidné, hravé a inspirativní prostředí s prvky Montessori, tvořivé aktivity a velkou zahradu. Malý počet dětí ve školičce a zkušený personál nám umožňují poskytovat kvalitní a individuální péči o děti.

Máme pro děti bohatý program zaměřený na jejich všestranný rozvoj. Nabízíme dopolední, odpolední, jednodenní až celotýdenní docházku dle Vašich potřeb. V rámci našich možností také zajišťujeme denní, večerní či víkendové hlídání u vás doma. Pro děti od 4 let máme výtvarný kroužek, jednou měsíčně také organizujeme sobotní výlety na zajímavá místa v Praze.

Pro děti od 4 let máme výtvarný, matematický a logopedický kroužek, jednou měsíčně také organizujeme sobotní výlety na zajímavá místa v Praze.
Školička RadostKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Ukrajinská 9
Praha 10 - Vršovice

Po - Pá 8:00- 16:0 hod.

Školička Radost mateřské soukromé školeNabízíme
Naším záměrem je nabídnout individuální péči, program vedoucí k všestrannému rozvoji a zároveň zajistit co nejlepší socializaci dětí. Upřednostňujeme tvořivé, hravé a prožitkové aktivity. Snažíme se dětem nabídnout dostatek výtvarných, hudebních a pohybových aktivit. Díky Montessori pomůckám děti rozvíjejí své poznávací a jemně motorické dovednosti.

Snažíme se děti vést k samostatnosti, laskavosti k sobě a ohleduplnosti k druhým a okolnímu světu. Toto se promítá zejména v šetrném zacházení s hračkami, včetně jejich úklidu, péči o králíčka a činnostech z každodenního života, např. oblékání, mytí rukou atd. Dbáme na to, aby měly děti mezi sebou hezké vztahy a učily se spolu dobře vycházet. Při příznivém počasí a v letních měsících činnosti co nejvíce přesouváme ven.
soukromá mateřská škola VršoviceNaše prostředí
Ve školičce podporujeme zejména tvořivé a prožitkové aktivity, Montessori a volnou hru. Aktivity a činnosti jsou koncipovány tak, aby dětem pomáhaly rozvíjet smysly, poznávat svět, postupně se osamostatňovat a zařadit se do kolektivu. Děti se učí přiměřenou dobu soustředit, dokončit aktivitu, spolupracovat, reagovat na ostatní děti.

Dětem necháváme volnost ke hře, objevování, povídání a rozvíjení vlastní představivosti. Snažíme se, aby děti začínaly chápat a přijímat zodpovědnost. Díky smíšené věkové třídě rozvíjíme u starších i mladších dětí schopnost vzájemné empatie, sounáležitosti a užitečnosti. Na starší děti čekají první matematické činnosti, v jazykové oblasti mají k dispozici knihy a tematické kartičky na rozšiřování slovní zásoby, pomůcky využívající svalovou paměť k psaní prvních písmen, skládání písmen do slov a rozvíjení logického myšlení. Vždy dbáme o potřeby dětí, jejich tempo a program jim přizpůsobujeme.
soukromé mateřské školky Praha 10Proč si vybrat právě nás?
- individuální přístup k dětem, maximální péče a vstřícnost
- kombinace tvořivého, prožitkového a Montessori přístupu
- snaha o všestranný rozvoj dětí včetně jejich dobré socializace
- podporujeme každodenní pobyt venku, vlastní vybavená zahrada
- umožňujeme dětem poznat a pečovat o zvířátko – králíčka
- výběr z variabilních možností docházky, vstřícnost k plnému vybrání zaplacené docházky
- možnost péče o děti ve Vaší domácnosti
- možnost udržení kontaktů mezi dětmi i po odchodu ze školky – výlety, kroužky
soukromé mateřské školyStrava a pitný režim
Na děti ve školičce čeká kvalitní strava, pestrá a vyvážená. Svačinky připravujeme ve školičce. Při svačince se děti obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla i pití podle vlastního uvážení. Oběd si vozíme z nedaleké MŠ U vršovického nádraží. Jedná se o klasickou českou kuchyni, vždy pečlivě uvařenou a výživnou, zpestřenou o každodenní porce salátů, zeleninových a ovocných barů, kompotů a případně i pečených moučníků. Nabídka jídel zahrnuje také zdravé potraviny jako jsou pohanka, jáhly, luštěniny aj.
Školička Radost mateřskou školouPersonál
Náš personál se vyznačuje zejména profesionalitou, bohatou praxí v oblasti péče o děti a odbornou způsobilostí, a to s i bez formálně dosaženého pedagogického nebo zdravotnického vzdělání. Garantem a odrazem kvalitně odvedené práce je zejména spokojenost našich rodičů, která se odráží v našich referencích. Veškerý personál se snaží se o maximální péči, pečlivost, vstřícnost, obětavost a spokojenost dětí i rodičů.
 ve Vršovicích Školička RadostOstatní informace
Při nástupu do školičky nabízíme během postupného zvykání nadstandardní péči a spolupráci s rodiči.

Součástí našeho programu ve školičce jsou narozeninové oslavy, vánoční besídka, karneval a zahradní slavnost. Během zahradní slavnosti zveme do školičky divadelní soubor, během školního roku také uvítáme tým studentů zubního lékařství v rámci programu dentální hygieny pro děti. Děti se hravou formou učí čistit zoubky. Během celého roku monitorujeme pro rodiče zajímavé aktivity a náměty na výlety pro děti v Praze.