Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha východSluníčková školka
V naší mateřské školičce a jesličkách poskytujeme individuální respektující výuku vedenou profesionálními průvodci s mnohaletou praxí a důrazem na laskavý přístup k rozvoji talentů každého jednotlivce. Výukové prostory dětské skupiny Sluníčková školička se nachází v rodinné vile přímo v blízkosti Průhonického parku, disponují vlastním dětským hřištěm a zahradou, poskytují harmonický bezpečný rámec pro výuku s prvky výuky montessori inspirované myšlenkou lesních školek fungující na principu individuální péče s více než 15 letou tradicí. Plníme Standardy kvality MPSV, jsme členy Asociace dětských skupin a dětem poskytujeme stravu v BIO kvalitě.

Prestižní ocenění
Jsme držiteli medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost.

Respektující komunikace
Vážíme si možnosti vzájemné respektující komunikace a vycházíme vstříc individuálním požadavkům.

Plán výchovy a péče
Plán výchovy a péče vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Standardy kvality MPSV
Aktivně udržujeme oblasti Standardů kvality dětských skupin na nevyšší možné úrovni.
Sluníčková školkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Říčanská 456
Praha východ - Průhonice

Pondělí - Pátek: 7:30 - 17:00

Sluníčková školka soukromou školu mateřskou Proč chodit právě k nám?
• jsme držiteli medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost
• klidný, harmonický a respektující přístup je u nás na prvním místě
• vysoká kvalita výuky a nadstandardní kvalifikace pedagogického týmu
• individuální přístup ke každému žákovi je samozřejmostí
• 100% spokojenost je jedním z našich základních cílů
• výuka v rodinné vile se zahradou v těsné blízkosti Průhonického parku
• jsme profesionální tým, který bere práci ve školce jako své poslání
• dlouholetá tradice výuky - školka s 15 letou historií
• ročně máme desítky spokojených klientů
mateřské soukromé škole PrůhoniceNaše přednosti
• Jsme držiteli Medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost.
• Jsme členy Asociace předškolní výchovy.
• Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.
• Výuka v malých skupinkách s důrazem na individuální přístup (max. 6 dětí na 1 pečující osobu)
• Výuka umožněna v českém či anglickém jazyce.
• Naším posláním je kvalitní výuka s důrazem na individuální přístup k žákům a rozšířeným programem o výuku v uměleckých oborech.

Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství.

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.
mateřskými školami Praha východNaše iniciativa
Školním programem a aktivitami jsme zapojeni do těchto iniciativ:

• Skutečně zdravá školka
• Celé Česko čte dětem
• Se Sokolem do života
• Rodiče vítáni
• Začít spolu
• Bezpečné školky
• Bezpečná a kvalitní hračka
• Ekoškoly
• Recyklohraní
soukromé mateřské školyCo je nám blízké a čím se inspirujeme?
• Montessori
• Respektující výchova
• Waldorfská pedagogika
• Svobodná škola
• Lesní školy
• Metoda dobrého startu
• Začít spolu
Sluníčková školka soukromé mateřské školkyŠkolkové kroužky
• Výtvarná tvořivá dílna
• Tancování
• Jóga pro děti
• Angličtina "First Step"
• Zdravotní cvičení
• Keramická dílna
• Pěstování na zahrádce
• Logopedie
 v Průhonicích Sluníčková školkaPedagogický tým
Do našeho týmu pečlivě vybíráme průvodce, kteří jsou jak odborníky ve svém oboru (pedagogika, umělecké obory, jazykověda, tělovýchova...), tak mají mnohaleté zkušenosti s výukou dětí. Přijímáme empatické, laskavé a klidné lektory, kteří umí rozvíjet dětský talent a osobnost. Zásadní je pro nás pozitivní, pokorný a vřelý přístup s důrazem na individuální rozvoj osobností jednotlivých žáků.