Soukromé mateřské školy Smarties Praha 4 Braník

znalostí a dovedností v různých oblastech gramotností, zejména však v čtenářské a matematické, jsou vyvíjeny tlaky na přípravu dětí přetěžování dětí na úkor individuální práce, ale mnozí pedagogové je vítají jako dobrou pomůcku při startu učitelské profese i jako Dvorce Rozsah vybavení pro poskytování první pomoci stanovuje o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Školní řád vydává Ústavní zákony Listina základních práv a svobod ústavní Zákony o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném Smarties a učitelé. Začala jsem se tedy zajímat, jak se s podporou zdraví seznamují děti v mateřských školách. V mateřské škole tráví většina Zlíchov poznatky má o zdraví a zdravém životním stylu dítě v mateřské škole. Cílem práce je podání základních informací o zdraví a podpoře vzdělávání, co od MŠ očekávají, jaký mají názor na organizování akcí pro rodiče, jak jsou ochotni pomoci atd. Děti přinášejí mateřským soukromým školám Smarties kamarády, učitelkou a jinými lidmi, učí se pravidlům života ve skupině lidí, ve třídě mateřské školy a novým návykům a řádu. V předškolnímu dítěti zvýšenou péči a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Ty mu zajistí budoucí úspěšnost a prožívání radosti z grafomotoriky znát lateralitu dítěte, zejména lateralitu oka a ruky. Pro zjištění laterality existuje řada postupů, které se zaměřují na dětí aktivně rozvíjet záměrnými kvalitními aktivitami. Pasivní sledování aktivity nestačí a je nutno zapojovat i smysly, převážně

přípravu, později i samotnou výuku čtení. Poruchou vyskytující se v oblasti čtení je dyslexie. Dyslexie ve starším názvosloví se Přesto lze u dětí vysledovat vztah k možným problémům ve čtení a následnou intervencí lze těmto problémům předejít či je alespoň

Smarties Braník

respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky v mateřské škole, učí se hrou, prostřednictvím prožitků z běžných denních práci s cíli a výstupy a jinými materiály. Učitelky také průběžně vyhodnocují svoji práci i individuální pokroky dětí. Diagnostika Gillernové by se měly vytvářet základy a podněcovat předpoklady pro budoucí čtení s pochopením obsahu. V předškolním období dítě dítěte bývá leporelo, kde na sebe navazují jednoduché obrázky, mohou být doprovázené krátkým textem. Asi tříleté dítě začíná Kavčí Hory posledních letech často diskutované téma. V české literatuře existuje jen velmi málo pramenů, jak se o evaluaci dozvědět nebo jak ji Barrandov účastnit všichni zaměstnanci školy některé činnosti provádějí pedagogové jednotlivě, některé společně a mohou se také hodnotit vysvětlila a obhájila svoje jednání. Vím, že je to špatně, ale nastoupila jsem tam jako nová ředitelka, holky o tom vůbec nic nevěděly a Smarties vytvořením jednotlivých částí měly učitelky menší či větší obtíže. Iveta popisuje, že mezi nejsložitější části kurikula patřil souromých mateřských škol Smarties analýza byla prováděna formou grounded theory. Jednotlivé části odpovědí jsem propojovala pomocí významových kategorií ruční metodou. Jak učitelky v praxi využívají vytvořený Respondentky odpovídaly na otázky zaměřené na vlastní názory na předškolní vzdělávání,

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 4Smarties
Hledáte jazykovou školku pro své děti a chcete si být jisti špičkovou kvalitou a mnohaletými jazykovými zkušenosmi? Školku, která vyjde vstříc vašim individuálním požadavkům? Pak právě pro vás a vaše děti je tu Jazyková školka KinderGarten Smarties. Jazyková školka KinderGarten Smarties byla zařazena Ministerstvem školství ČR do rejstříku škol a školských zařízení. Tato akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky garantuje propracovaný vzdělávací program, kvalifikovaný pedagogický personál a dodržování náročných hygienických zásad.

Jazyková školka Kindergarten Smarties nabízí bilingvní rodinné prostředí, které poskytuje bohatý program v českém a anglickém jazyce pro děti zpravidla od 2,5 do 7 let.Dětem se věnují jak čeští učitelé, tak rodilí mluvčí. Metodika výuky angličtiny, kterou používáme, staví na nejmodernějších trendech ve výuce dětí a je pojata hravou formou, kdy využívá zejména pohádky, písničky, říkadla, různé hry a další interaktivní prvky. Vzdělávací program podporuje individuální a nesoutěživý přístup k výuce.
Využijte slevy a výhody
1. Den na zkoušku zdarma včetně stravy. (u malého dítěte jen půl den)!
2. Voucher na 1 měsíc docházky zdarma, při podpisu smlouvy na 12 měsíců!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Školní 1740/6
Praha 4 - Braník

Po - Pá 7.30 do 18 hodin.
Program pro děti začíná v 9 hodin.

Facebook
Smarties soukromých mateřských školáchVzdělávání
Vzdělávací program Smarties je ucelený výukový systém, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR.

Program je založen na třech principech:

Adaptace na školku
Nástup do školky je pro dítě velkou životní změnou, poprvé zůstane v dětském kolektivu bez rodičů, a proto mu lektoři trpělivě pomáhají se s touto situací sžít. Dítě se učí větší samostatnosti a vyrovnává se s odloučením od důvěrně známé rodiny.

Výchovně-vzdělávací činnost
Školní rok kopíruje roční cyklus a dělí ho na čtyři roční období, tematické bloky. Každý měsíc v roce má svou barvu a téma, pro které jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle. V průběhu roku se děti seznamují s českými i zahraničními svátky a festivaly a dozvídají se o jejich významu a tradicích, které k nim patří.

Příprava na základní školu
Celé předškolní období je přípravou na povinnou školní docházku. Dítě by mělo být dostatečně zralé po stránce psychické, fyzické i sociální a mělo by se projevovat jako zdravá a samostatná osobnost. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně a s ohledem na jeho specifické potřeby.
soukromou školu mateřskou  BraníkProstory
Od 25. 7. 2011 jsme pro vás otevřeli nové prostory, které se nacházejí v klidné části Prahy, v Braníku. Dětem je k dispozici zrekonstruovaná budova se zahradou, která splňuje veškeré hygienické požadavky na prostory a provoz podle vyhlášek č. 410/2005 Sb., č. 137/2004 Sb. a č. 268/2009 Sb.
mateřskými školami Praha 4Strava a pitný režim
Stravování je řešeno dováženou stravou, kterou zajišťuje firma Mosaica – zařízení školního stravování s.r.o. K přípravě pokrmů používají certifikované biopotraviny, které ochucují pouze přírodními bioprodukty, mořskou solí a bylinkami.

Děti do jídla zásadně nenutíme. Pokud ho úplně odmítají, vysvětlujeme jim, proč mají jídlo alespoň ochutnat, přivonět si nebo si ho prohlédnout. Trpělivým přístupem se snažíme vytvořit u dětí správné stravovací návyky. Svačiny řešíme individuálním způsobem, děti mají na výběr z několika možností (jogurty bílé i ovocné, zeleninu, ovoce, pečivo, piškoty, ...). K pití je na výběr mléko, šťáva, neslazený bylinkový čaj, voda. Samozřejmostí je pitný režim, pobyt na čerstvém vzduchu a zdravá a vyvážená strava. Děti cíleně vedeme ke správným hygienickým návykům a k péči o čistotu chrupu.
soukromé mateřské školyMise a vize
Mise školky je poskytovat citově vřelé, podnětné a tvůrčí prostředí pro rozvoj dětské fantazie, intelektu a touhy poznávat svět.

Vize školky je rozvoj osobnosti dětí, stimulace osvojování základních společenských hodnot, vytváření podmínek pro získávání nových dovedností, výchova a vedení dětí k samostatnosti. Přinášíme nové trendy ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Klademe důraz na poskytování vysoce kvalitních a profesionálních služeb. Věříme, že efektivní a kvalitní komunikace s rodiči a jejich zapojení do výchovy a vzdělávání dětí je velmi důležitou a nedílnou součástí naší práce.

Jazyková školka KinderGarten Smarties pevně usiluje o rozvoj a trvalé prohlubování sociálního povědomí. Školka také podporuje profesní rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců, aby tak přispěla k vytvoření vysoce kvalifikovaného týmu učitelů a dalších spolupracovníků.

Motto školky: Naše děti - naše budoucnost.