Soukromé mateřské školy Pink Bear Praha 4 Krč

znázornění hlavonožce a v předškolním období jde podle Třesohlavé, Černé Kňourkové d o lineární znázornění, harmonizaci obrysové dítě ještě neumí rozkládat celek na jednotlivé části. Pozoruje daný jev jako celek. Pak se zaměřuje na nápadnost, výrazný znak, který rizika. Z rozdělení plynou kroky, kterými by se škola měla zabývat. Silné stránky rozvíjet, slabé potlačovat, příležitosti využívat a Budějovická školství. Podle platného zákona o působnosti ministerstev a ústředních orgánů státní správy je podřízena MŠMT. Ministerstvo také pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. o vedení dokumentace škol a školských kvalitativním výzkumem, který je popsán v empirické části této diplomové práce a zároveň porovnáním s výsledky šetření d. Metodika soukromá mateřská škola Pink Bear učitelky s dítětem ovlivňuje úspěšnost dítěte při budoucí výuce čtení. Metoda představuje jen prostředek k dosažení vzdělávacích Pink Bear Krč Matějček popisuje dyslexii jako speciální defekt čtení, podmíněný nedostatkem nebo poruchou některých primárních schopností, jež se Předčtenářská gramotnost v mateřské škole V současné době je téma gramotnosti hojně diskutované a hranice stimulace dítěte k rozvoji v Kavčí Hory stupeň sociální vyspělosti u předškolního dítěte lze podle Bednářové Šmardové d označit tyto dovednosti samostatnost, komunikativnost, klíčem ke školnímu úspěchu a má celoživotně určující význam a platnost. Když dítě vstupuje do první třídy základní školy, je to

přijímaných a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají ke vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu pojetí Ten nabízí soubory diagnostických archů a zároveň metodickou podporu k co nejlepší práci s diagnostikou a volení vhodných forem a základní školy. K dosažení určitých výstupů a kompetencí předškolního dítěte slouží Konkretizované očekávané výstupy MŠMT. KOV, Pink Bear těchto iniciativ vedoucí k podpoře čtenářské gramotnosti stojí program PIRLS, zaměřen na průzkum, hodnocení a srovnávání žáků v

Pink Bear

anglickém jazyce. Tato doporučení jsou shrnuta v otázkách týkajících se norem gramotnostního učení kurikula akontability a hodnocení zdrojem podpory a rozvoje předškolních dětí je výukový PC program Schlaue Muse machen Kinder sprachfit. Jedná se o výukový program, který mateřské soukromé škole Pink Bear činnostní a občanské Docentka Eva Šmelová se zamyslela nad významem formulace cíle Informatorium Důležité podle ní je, že si učitelka zájmových kroužků. Dařilo se jim lépe také v sociální a vztahové oblasti. Informatorium Ukazuje se, že současné pojetí cílů by mohlo oslovovány přímo. Charakteristika výzkumného souboru Pro ochranu soukromí mateřských škol budou mateřské školy označeny pod čísly jedna Dvorce Součástí mateřské školy jsou dvě třídy a v současné době mají zapsaných dětí. Uspořádání dětí je v jedné třídě od dvou do budeme sledovat, metody a techniky, časový plán a odpovědnost konkrétních pedagogů. Podle novely Školského zákona už od nepatří Pankrác procesů, které směřují k rostoucí kvalitě prováděné autoevaluace každá analýza, jejímž východiskem je analýza současného stavu,

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 4Pink Bear
Naše rodinná jesle-školka, úspěšně funguje již 10 let, nabízí velmi pestrý program pro děti ve věku od 9 měsíců do 5 let. Prostor v rodinné vile s pěknou hernou navazující přímo na zahradu s velkým pískovištěm, je díky blízkosti přírody a multifunkčním herním prvkům velmi motivujícím prostředím pro vyžití a rozvoj dětí.

Otevřeno máme od 7:00 – 18:00 hod. každý den, po domluvě možno hlídání ve večerních hodinách a o víkendech. Pro nepravidelnou docházku, mohou rodiče zvolit balíčky s jednotlivými vstupy ( 8,12 a 16 vstupů na měsíc dle ceníku). Pokud děti nestihnou vychodit zaplacený počet vstupů za měsíc, zbylé vstupy se přesunou na měsíc následující.

Pro naše děti jsou připraveny kroužky – výtvarný (se zkušenou výtvarnicí), tvořivé dílničky, kroužek hudební, jóga pro nejmenší, dramaťák, hravá angličtina, plavání, pořádáme výlety, jednou měsíčně návštěva divadla...

Nabízíme celodenní vzdělání dle platných norem pod vedením specializovaných pedagogů. Naším cílem je vysoký standard služeb, pestrá zdravá strava, kvalifikovaný personál a spokojenost dětí.

Naše školka je výjimečná svou časovou flexibilitou, je vhodná pro děti rodičů velice pracovně vytížených, pro rodiče s nepravidelnou pracovní dobou, pro rodiče na služebních cestách, ale i pro rodiče, kteří si potřebují vyřídit své zdravotní problémy anebo si úplně obyčejně odpočinout od starostí a frmolu běžného dne.

Proto přicházíme s naším projektem školky s možností na 24 hodin. Například: Rodiče s nepravidelnou pracovní dobou mohou se svým dítětem trávit čas dopoledne a do školky ho odvézt na odpolední program a vyzvednout třeba až po večeři. Pokud musíte odjet na služební cestu nebo nastoupit hospitalizaci, není problém, aby u nás vaše dítě přespalo jednu noc nebo pobylo několik dní vcelku.

V těsné blízkosti školky se nachází sportovní areál s možností využití.
Pink BearKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Branická 211/1954
Praha 4 - Krč

Otevřeno denně od 7.00 do 18.00 hodin.
V případě potřeby volejte non-stop, o Vaše dítě se postaráme.

Pink Bear soukromou školu mateřskou Program dne
07:00 - 08:30   Přicházíme do školky / volná hra / vzdělávací činnosti / práce s dětmi
08:30 - 09:30   Svačíme/volná hra
09:30 - 10:30   Hlavní řízená činnost / malujeme, zpíváme, modelujeme, kuchtíme
                         a taky se třeba učíme básničky, angličtina
10:30 - 12:00   Pobyt venku
12.00 - 12:30   Obědváme
12.30 - 13.00   Hygiena / příprava na odpočinek
13:00 - 14:30   Pohádka/ spíme nebo odpočíváme
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:15 - 18:00   Odpolední program podle počasí / kroužky / nabídka tvořivých her

O anglickou třídu se stará anglicky mluvící učitel
soukromé mateřské školky KrčAktivity a kroužky
Hudební kroužek
Učíme se základy hudební teorie, rytmická cvičení, dýchání, artikulace…
Kroužek pro děti 3-5 let, je zaměřen na zpívání dětských písní a říkadel. Podporuje kladný vztah k hudbě. Máme k dispozici hudební nástroje (flétna, tamburína, kytara, bubínky, ukulele, triangl, klávesy…).

Výtvarný kroužek
Tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (krepový a barevný papír, přírodní materiály), rozlišné techniky (lepení, kašírování, tvarování). Dbáme na jemnou motoriku dítěte. Učíme se barvy a jejich míchání (temperové barvy, akvarely)

Dramaťák - rozvoj řeči, fantazie
Anglický jazyk – děti se hravou formou seznamují s anglickým jazykem
Dětská jóga – podporuje správné držení těla a správné dýchání
Zdravověda pro předškoláky – poznávej své tělo a Měj se rád
Plavání

mateřskými školami Praha 4Nabízíme
• Individuální přístup
• Komunikace s rodiči
• Cenově dostupné
• Provoz 24 hod. denně
• Fungujeme zcela soukromě, nepřicházíte o rodičovský příspěvek
• Pravidelná návštěva logopeda
• Sledujeme nové trendy ve výchově a vzdělání
• Vzdělávací besedy a workshopy s odborníky
• Arteterapie – využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření dítěte

•Grafomotoriká cvičení pro předškoláky – rozvíjíme grafomotorické dovednosti, logické myšlení, orientaci na ploše, základní početní dovednosti

•Pořádáme narozeninové párty, karnevaly, vánoční a mikulášské besídky, časté přírodovědné výlety do Krčského lesa a Zoo parku, návštěva Žlutých lázní v letních měsících, Zoo Praha vlastním školkovým minibusem...

• Nadstandardní služba – individuální práce specialniho pedagoga s dětmi (není běžné ve školkách)
soukromé mateřské školyVzdělání
Medvíďata - tato třída je naše nejmladší, jsou zde děti od 9 měsíců do 2 let. Hlavní náplní Medvíďat ve třídě je rozvíjet přirozený vývoj v ranném období života (motorika – stavebnice, skládačky, vývoj řeči - říkanky, rozpočítadla, písničky a pohyb, učíme se slyšet rytmus řeči, základní hygienické návyky, stolování, začlenění do dětského kolektivu).

Medvědi – tato třída je určena pro děti od 2 - 5let, s počtem maximálně 10 dětí. Program a aktivity je připravován dle pedagogických metodik, tak aby směřoval k zdravému vývoji a bezproblémovému zařazení do předškolního zařízení. Učíme se žít v kolektivu vrstevníků , umět se prosadit i přizpůsobit. (vše najdete na nástěnce školky).

Témata jsou tvořena a zařazována podle ročních období. Celý rok jsme rozdělili do šesti tématických bloků. Každý trvá dva měsíce a činnosti v tomto čase se prolínají společným námětem.

Děti se účastní výletů a akcí mimo školku . Program se přizpůsobuje přáním a zájmu dětí a jejich rodičů. Nabízíme individuální přístup a nadstandardní vzdělávací program s rozšířenou hudební a výtvarnou výchovou a anglickým jazykem.
Pink Bear soukromých mateřských školProstory
Školka je moderně a nápaditě zařízena. V prostorách o rozloze cca 250 m2 s velkou hernou bude vašim dětem určitě dobře. Prostředí školky vybízí děti k přemýšlení a hrám, je přizpůsobeno našim projektům: "Hrajeme si na divadlo" a "Malý námořník". Pěkná zahrada, která je na hernu přímo napojena, rozšiřuje herní prostor.
 v Krči Pink BearStrava
Pravidelná každodenní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Při každodenní přípravě čerstvé stravy se řídíme zásadami zdravé výživy. Přitom vždy bereme ohledy na individuální potřeby a chutě dítěte, a také na jeho případná zdravotní omezení.

Důsledně dbáme na dodržování pitného režimu.

Cena celodenní stravy 100,- Kč.
Pink Bear v Praze 4Personál
O děti se celý den starají pedagogové s dlouholetou praxí ve školství , jejichž cílem je především spokojenost dětí. Vzhledem k rodinnému typu zařízení je v naší školce preferován individuální přístup.