Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 4Little Fox
Školka Little fox se od samotného počátku své existence zaměřuje na výuku anglického a českého jazyků formou bilingvního vzdělávání. Jsme česko-anglická školka, v našich třídách působí čeští pedagogové a anglicky mluvící učitelé – rodilí mluvčí.

Věříme, že školka může být bezpečným prostředím pro každé dítě, pedagoga i rodiče, proto věnujeme velkou pozornost nastavení školního klimatu. Jsme rodinnou školkou, kde se snažíme o klidnou rodinnou, pozitivní atmosféru. Kde se všichni dobře znají.

V naší mateřské škole vytváříme pro děti plnohodnotné, radostné prostředí ve společnosti svých kamarádů. Jsou zde respektoványjejich zájmy, potřeby a individualita.

Vše je vedeno prožitkovým učením:

Prožitkové učení je velmi efektivní způsob poznávání. Umožňuje dětem získávat informace na základě vlastní zkušenosti a konkrétního prožitku. Pojem učení zde chápeme v širším smyslu. U prožitkového učení se děti učí nejen znalostem, ale také dovednostem. Přirozeně propojuje teorii a praxi. S tímto učením se pojí program „Začít spolu“ a senzomotorické učení.

Naše školka dbá na správnou životosprávu dětí dodržujeme, aby děti byly každý den na čerstvém vzduchu, k pobytu venku využíváme naši zahradu, Kunratický les a nedaleký barokní park. Kde se děti mohou dostatečně vyžít. Poskytujeme dětem zdravou, plnohodnotnou a pestrou stravu.

Posilujeme pozitivní chování dětí, správnou komunikaci – vysvětlujeme, co od dětí chceme a proč to chceme, to vede k vytvoření prostředí, které umožní našim dětem co nejefektivněji rozvíjet svůj potenciál. Uvědomujeme si, že každé dítě, každý člověk je jedinečný a má jiné potřeby a jiné možnosti.
Little FoxKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Golčova 485
Praha 4 - Kunratice

Po-pa 8-17.30h

Otevřeno včetně prázdnin.

Facebook
Little Fox soukromých mateřských školDenní program
8:00 – 9:00
Příchod dětí (8:40 – ranní protažení, cvičení, jóga)

9:00 – 9:15
Zdravá svačinka

9:30 – 10.30
Výuka česká/anglická, seznámení se s tématem dnešního dne, co je nového, výuková část dne

10.30 – 12:00
Procházka, pobyt venku

12.00 – 12:30
Oběd – zdravá strava

12:30 – 13:00
Vyzvedávání dětí po obědě

13:00 – 14.15
Odpočinek, odpočinkové aktivity, čtení pohádek, hry a zpěv v anglickém a českém jazyce
(třída Soviček a třída Lvíčat - Výuka česká/anglická – odpolední kruh – řízená činnost)

14:30 – 15:00
Zdravá svačinka

15:00 – 16:00
Odpolední kroužky (aktivity)

16:00 – 17:00
Pobyt venku – zahrada (v případě extrémních podmínek jsou děti v budově), hry dle zájmu dětí,
výuka angličtiny s rodilým mluvčím,
zájmové aktivity

17:00 – 17:30
Pobyt v herně, vyzvedávání dětí
mateřskými školami KunraticeNaše filozofie
Věříme, že školka může být bezpečným prostředím pro každé dítě, pedagoga i rodiče, proto věnujeme velkou pozornost nastavení školního klimatu. Jsme rodinnou školkou, kde se snažíme o klidnou rodinnou, pozitivní atmosféru. Kde se všichni dobře znají.

V naší mateřské škole vytváříme pro děti plnohodnotné, radostné prostředí ve společnosti svých kamarádů. Jsou zde respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita. Mají příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními. Vytváříme takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily. Myslíme, že se každé dítě, pokud je mu vytvořeno vhodné prostředí, se může zdokonalovat.

Posilujeme pozitivní chování dětí, správnou komunikaci – vysvětlujeme, co od dětí chceme a proč to chceme, to vede k vytvoření prostředí, které umožní našim dětem co nejefektivněji rozvíjet svůj potenciál. Uvědomujeme si, že každé dítě, každý člověk je jedinečný a má jiné potřeby a jiné možnosti.

Naše školka dbá na správnou životosprávu dětí dodržujeme, aby děti byly každý den na čerstvém vzduchu, k pobytu venku využíváme naši zahradu, Kunratický les a nedaleký barokní park. Kde se děti mohou dostatečně vyžít. Poskytujeme dětem zdravou, plnohodnotnou a pestrou stravu.

Ve vzdělávání dětí je upřednostňováno rozvíjení smyslového vnímání a prožitkového učení jako základu veškerého přirozeného poznání. V mateřské škole jsou děti vzdělávány jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Mateřská škola se přiklání k bilingvní výchově metodou OPOL! Tento způsob bilingvní výchovy je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanější, je to velice úspěšný vzor, který funguje u rodin, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma jazyky. Každý rodič tedy již od narození hovoří na dítě svým jazykem a dítě si osvojuje oba jazyky najednou. V mateřské škole to funguje tak, že každý učitel mluví svým rodným jazykem, jazyky se nestřídají a děti, tak vyrůstají v přirozeně bilingvním prostředí.
soukromých mateřských školách Praha 4Vzdělávání
Ve vzdělávání dětí je upřednostňováno rozvíjení smyslového vnímání a prožitkového učení jako základu veškerého přirozeného poznání. V mateřské škole jsou děti vzdělávány jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Mateřská škola se přiklání k bilingvní výchově metodou OPOL!
soukromé mateřské školyMetody výuky v Littlefox
Zařazujeme do výuky skupinovou práci, malé i velké projekty a další aktivizující metody. Mezi naše priority, kromě vytváření zdravého klima, patří zejména rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Našli jsme cesty k učení anglického jazyka. Naším cílem je, aby děti rozvíjely svoji slovní zásobu v českém i anglickém jazyce. Anglický jazyk v naší školce je vyučován anglicky mluvícími učiteli, kteří se ve třídě střídají plnohodnotně s českými učitelkami. Děti prakticky po celý den slyší anglický jazyk, ale i český. Inspirujeme se v tuzemsku i zahraničí. Anglicky komunikující paní učitelka pracuje s metodou výuky Jolly phonics.

Vše je vedeno prožitkovým učením:

Prožitkové učení je velmi efektivní způsob poznávání. Umožňuje dětem získávat informace na základě vlastní zkušenosti a konkrétního prožitku. Pojem učení zde chápeme v širším smyslu. U prožitkového učení se děti učí nejen znalostem, ale také dovednostem. Přirozeně propojuje teorii a praxi. S tímto učením se pojí program „Začít spolu“ a senzomotorické učení s prvky Montessori výuky.
Little Fox soukromé mateřské školkyLogopedický program
Mateřská škola Little fox má svou paní logopedku, která se věnuje ve školce individuální logopedické péči, která je poskytována všem dětem, co to potřebují. Logopedii zajišťuje paní logopedka, která je mimo jiné členem Asociace klinických logopedů. Klinického logopeda má mateřská škola z důvodu, že v některých případech nestačí pouze péče v rámci předškolního zařízení, ale je potřeba úzce spolupracovat s dalšími odborníky z důvodu správného vývoje řeči, proto je cílem mateřské školy Little fox, aby byla v případě potřeby dětem nabídnuta odborná péče ve věku, kdy to děti nejvíce potřebují.