Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 2Indigo Kids
Na jednom z nejkrásnějších míst Prahy, v místě obklopeném rozlehlými kouzelnými zahradami, v místě plném starých příběhů a legend, na Starém proboštství na Vyšehradě, se nachází naše česko - anglická mateřská škola. Školka je otevřená pro všechny děti ve věku od dvou do šesti let po celý rok.
Indigo Kids mateřským soukromým školámDenní program
Pití, ovoce, zelenina a jiné menší pochutiny na posilnění mají děti kadispozici po celou dobu pobytu.
8:00–9:00 přivítání dětí, volná hra

Děti mají hernu připravenou tak, aby podněcovala chuť ke hře a činnosti. Všechny hračky, stavebnice a didaktické pomůcky mají své místo, vytváří společně vždy tematické ostrůvky, pro děti přehledné, kdykoli dostupné a snadné pro uklízení po sobě.

9:00–9:20 svačina

9:20–9:40 komunikační kruh

Děti se seznámí s programem na daný den, vzájemně si sdělí zážitky z předešlých dní a událostí, naučí se říkanku, hru či písničku a zopakují si, co již znají.

Děti se touto formou učí vzájemné komunikaci, naslouchat a porozumět druhým a dovednosti prosadit sám sebe. Zvyšují si slovní zásobu a zlepšují výslovnost.

9:40–12:00 společný program

Výtvarné činnosti, předškolní výchova, pohybová výchova, hudební výchova, činnosti podněcující všeobecný přehled a vlastní rozhodování, pobyt venku a výlety do přírody.

12:00–12:30 oběd


​12:30–13:00 slovní hodnocení dne

Děti se učí hovořit před publikem, uvědomit si vlastní pocity a dovednost je sdělit. Zároveň je to výborná stimulace paměti.

13:00–14:30 odpočinek a klidové činnosti

Čteme si pohádky, prohlížíme si knížky a časopisy, hrajeme klidné stolní hry, posloucháme pohádky z cd.

14:30–15:00​ svačina

​15:00–18:00​ kroužky a volná i společná hra ve školičce nebo na zahradě.
mateřskou školou VyšehradAktivity a kroužky
Tvořivá dílna
Děti mají možnost si vyzkoušet různé techniky malby, lepení, modelování z keramické hlíny, modelování z přírodních materiálů a spoustu dalších výtvarných postupů a materiálů v naší tvořivé dílně. Na kroužku asistují v anglickém jazyce praktikanti a učitelé anglického jazyka. Každé pondělí od 15:30 do 16:30.

Malý kuchař
Děti budou mít možnost nahlédnout pod pokličku celé přípravě pokrmů a vzniku potřebných surovin potřebných pro výrobu všelijakých dobrot. Budeme si s dětmi samy vařit odpolední svačinu a rozvíjet tak nejen chuťové buňky, ale I fantazii, jemnou a hrubou motoriku, početní základy a v neposlední řadě trpělivost. Každý pátek dopoledne.

Úterní zdravé cvičení pro děti
V úterky střídáme kurzy balančního cvičení pro děti a jógy s prvky Tai-Chi pro děti.

Během balančního cvičení pro děti využíváme pomůcek jako jsou míče a balanční plochy. Děti se učí správně dýchat, nacvičují si správný postoj nohou a protahují všechny svaly, aby byly ještě zdravější a krásnější. Dětem se bude věnovat Martina Voplatková. Více informací o Martině a jejím cvičení.

Během jógy s prvky Tai-Chi se děti budou bavit napodobováním pohybů zvířat například tygra, medvěda nebo ptáků a jevů v přírodě, jakými jsou pohyby mořských vln, tančení s duhou či dosahování na měsíc.Tyto aktivity pomáhají rozvíjet obrazotvornost vašich dětí a vylepšují jejich paměť a ohebnost. Děti jsou pak také méně neklidné, úzkostné a netrpí tolik různými obavami. Všechna cvičení tohoto druhu vedou při pravidelném a správném používání ke zlepšení fyzické kondice a prevenci nemocí. Na kroužku asistují v anglickém jazyce praktikanti a učitelé anglického jazyka. Každé úterý od 10:00 do 11:00.

Plavání
S dětmi navštěvujeme komfortně vybavený bazén. Děti se zde pod vedením profesionálního plavčíka učí základní plavecké dovednosti a také se dosyta vydovádí. Tento kroužek je zvlášť placený. (Není zahrnutý v ceně školného.) Každý čtvrtek od 10:00 do 11:00.

Hudební ateliér pro děti
Kroužek pro děti i jejich rodiče, který je možné navštěvovat nepravidelně. Děti a jejich rodiče mají možnost si vyzkoušet nepřeberné množství známých i neznámých hudebních nástrojů, zazpívat si, zatančit si a pobavit se. Více info na www.jednosrdceruce.cz. Kroužek se platí vždy v den jeho konání po výuce přímo panu učiteli. Každý čtvrtek od 17:00 do 17:50.
mateřskými školami Praha 2Výuka
Principy alternativní pedagogiky s důrazem na individualitu

V naší školce děti vychováváme a vzděláváme spojením toho nejlepšího z alternativních, klasických a speciálních pedagogických metod, především formou hry a prožitku, což je pro děti nejpřirozenější a nejefektivnější způsob učení i uplatnění v životě.
Používáme speciálně vytvořené hračky a pomůcky.
Děti se snažíme motivovat a směrovat, ale nepředělávat.
Malý kolektiv umožňuje individuální přístup, protože každé dítě je jedinečné.
Čerpáme a učíme se od dětí, stejně jako ony od nás.
Děti jsou připravovány pro úspěšný start v českých i mezinárodních školách.

Přirozené bilingvální prostředí

Naše školka je dvojjazyčná, proto dodržujeme zásady přirozeného bilingválního prostředí, abychom docílili automatického používání českého i anglického jazyka a snadného přepínání z jednoho jazyka do druhého.
Přirozenou formou se tak děti snadno naučí dva jazyky a zamezí se nežádoucímu míchání jazyků, stejně jako nesprávnému přízvuku či možných logopedických vad.
soukromé mateřské školyStrava a pitný režim
Nabízíme vám obědy v bio kvalite od firmy Bionea.
Proč biopotraviny?
Jsme si vědomi, že nejpřirozenější stravou, kterou můžeme dětem i dospělým nabídnout, představují pokrmy vytvořené z biopotravin. Proto suroviny používané pro výrobu jídel pocházejí ve většině případů z ekologických farem.
Indigo Kids soukromou školu mateřskou Prostory
Soulad s přírodou
Naše školka se nachází v překrásném prostředí plném přírodních i kulturních památek, se spoustou hřišť a zahrad, pro děti jak stvořené.
Jíme zdravě v BIO kvalitě a každý čtvrtek si s dětmi v rámci dopoledního programu uvaříme svačinku na odpoledne (děti, které navštěvují školku pouze na polodenní program, dostanou samozřejmě uvařenou či upečenou svačinu domů).
Máme vlastní zahrádku s ovocem, zeleninou a bylinkami.
 na Vyšehradě Indigo KidsPersonál
Zkušený profesionální tým. O Vaše děti se u nás postará profesionální tým s odbornou kvalifikací, s hlavou a srdcem otevřenou nápadům, přáním a potřebám Vás i Vašich nejdražších.