Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 6Dětská skupina v Řepích
Naším cílem je připravit děti na realizaci velkého poslání. Usilujeme, aby děti nejen prošly uváděním do světa, ale aby svět formovaly. Zavazujeme se ke kultivaci budoucí generace, která bude schopna aktivně přispívat k pozitivním změnám ve společnosti a projevovat hluboký respekt k důstojnosti každého člověka, prostřednictvím rozvoje samostatnosti, kreativity a duchovního zrání.

Mise naší dětské skupiny
Naším posláním je vychovávat děti v duchu celostního rozvoje - fyzického, emocionálního, intelektuálního a duchovního - s pevným zakotvením ve vybraných křesťanských hodnotách jako jsou láska k bližnímu, milosrdenství a odpuštění.
Dětská skupina v ŘepíchKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hofbauerova 1447/6
Praha 6 - Řepy

Po - Pá: 07:00 - 17:00

Rezervuj online

Dětská skupina v Řepích soukromé mateřské školkyNabízíme
Podporovat celostní rozvoj
Zajišťujeme prostředí, kde každé dítě může růst ve všech aspektech svého bytí, odvážit se čelit životním výzvám s vírou a pevným charakterem

Formovat samostatné jedince
Vedením a příkladem směřujeme děti k sebevědomí a připravenosti na samostatný život, s cílem rozvíjet charaktery vybavené schopnostmi přispívat k lepší společnosti na základě křesťanské lásky, spravedlnosti a milosrdenství

Vytvářet podnětné prostředí
Nabízíme bezpečné a inspirující místo pro objevování a kreativitu, vždy s důrazem na samostatnost, vzájemnou úctu a biblické principy

Navíc se zavazujeme
Rozvoj učitelů a personálu
Neustále investujeme do odborného a osobního rozvoje našeho týmu, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň péče a vzdělávání. Věříme, že kvalifikovaný a motivovaný personál je klíčem k úspěšné realizaci naší mise

Zdraví a bezpečnost
Prioritou naší školky je zdraví a bezpečnost všech dětí. Přijímáme všechna nezbytná opatření, abychom zajistili bezpečné vzdělávací a výchovné prostředí, ve kterém se každé dítě může cítit chráněno a podporováno
soukromých mateřských školách ŘepySedm důvodů, proč svěřit své dítě do naší péče
Hravá angličtina:
Děti se učí anglicky skrze hru a aktivity, což podporuje jejich přirozený jazykový vývoj.

Dekáda zkušeností:
Díky naší desetileté zkušenosti v oboru jsme schopni poskytnout dětem péči a podporu jejich rozvoje na nejvyšší úrovni.

Architektonicky navržené prostředí:
Každý detail našeho prostoru je pečlivě promyšlený pro podporu učení, kreativity a pohybu.

Všestranný rozvoj:
Podporujeme kreativní myšlení a umožňují dětem vyjádřit svou jedinečnost prostřednictvím umění a objevování. Posilujeme sociální a emoční dovednosti, aby děti vyrostly v samostatné a empatické. Klademe důraz na duchovní rozvoj a výchovu založenou na křesťanských principech.

Cenově dostupné:
Vysoká kvalita za nejnižší možné ceny.

Kvalifikovaný a empatický tým:
Srdcem naší skupiny jsou chůvy s láskou k dětem a odbornými znalostmi.

Posouváme děti vpřed:
Věříme v neomezený potenciál každého dítěte a jsme zde, abychom ho rozvíjeli a posouvali vpřed.