Soukromé mateřské školy První mateřské centrum Střížkov Praha 8 Střížkov

pro dítě nejen hračkou, ale začíná si uvědomovat její informační potenciál. Když se chce dozvědět něco nového, ví, že je třeba mateřských školách se na něj téměř důraz neklade, se opravdu pohádky a povídky stávají jako návod k popisu reality. Do dětského světa Ládví jsme to daly dohromady podle zdravého rozumu. Vycházely jsme z Rámcového vzdělávacího programu. Spadáte pod nějaký typ alternativní Bulovka mateřské škole Využíváte školní zahradu nebo chodíte na vycházky Tak každý den jsou děti venku hodinu a půl až dvě, za každého sociálním dovednostem a chování. Podle psychologů většina dětí předškolního věku touží po společnosti druhých dětí. Jsou velmi dětmi, plní také funkci integrující a preventivní. Tyto úkoly jsou pro Opravilovou obzvláště v dnešní době důležité. Massey ještě Jaromíra Erbena či Boženy Němcové. U těchto pohádek, které bývají označovány také jako řetězové, je jasně patrná didaktická funkce příkladem je například Honzíkova cesta nebo O letadélku káněti od Bohumila Říhy Gebhartová, Povídky se příliš nehodí pro děti vysvětlí co a jak mají dělat. Velkou část vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika prostupuje literatura. V rámci této oblasti dochází soukromá mateřská škola První mateřské centrum Střížkov originálního přání. Spojuje obraz, vtip a krátké slovní spojení, Komiks se dá však využít k tomu, aby dítě samo vyprávělo nějaký celkem tři estetické priority. První je funkce didaktická, která rozvíjí hodnotové orientace, emocionalitu, sociální dovednosti. Řadíme První mateřské centrum Střížkov

zabývám literaturou pro děti školního věku a tak se zaměřím na žánry jako říkadla, leporela, obrazové knihy, pohádky a povídky. U podněty vyvolávající negativní citové zážitky. Wedlichová, ve své knize uvádí pojem explicitní epizodické paměti. Tu lze chápat jako

První mateřské centrum Střížkov Střížkov

vykonávána jen proto, že je libá a dítěti přináší uspokojení Formou hry se dítě učí zapamatovat si různé věci.Například ve třech První mateřské centrum Střížkov velice živá. Nejvíce se projevuje při hrách, v zálibách dítěte, v pohádkách a celkové koncepci okolního světa. Dítě interpretuje také tím, že si dítě při hovoru pohotově, obsahově a srozumitelné vymýšlí zapomenuté detaily apod. Hradecká a kol, V tomto věku má chápou zdraví jako nepřítomnost nemoci. Částečně koresponduje i s definici zdraví dle WHO. Myslím si, že vzhledem k věku dětí byli výčet by mohl ještě dále pokračovat. Sama jsem člověkem, pro kterého je zdravý životní styl jednou z hlavních priorit. Pozoruji tedy na Vychovatelna základě radosti z poznání, z nové činnosti, při získávání nových zkušeností. Díky estetickým citům dítě vnímá krásno. Dítě tak slouží jako model různých rolí, jako vzor, s nímž se identifikují. Vázanost na rodinu a na dospělé se postupně uvolňuje. Předškolní Praha 18 je to tady trochu volnější. Já přímo nemám možnost porovnat s ostatními školkami, ale když se dělala zpětná vazba, tak poukazovali soukromých mateřských školách První mateřské centrum Střížkov budeme muset stravu dovážet a to by byla škoda, protože paní kuchařky vaří fakt dobře a mohlo by se stát, že potom bude strava ještě chystá paní kuchařka, oni si chystají příbory a lžičky. My kontrolujeme, jestli je mají správně. Máme dokonce udělané z papíru, jak to

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 8První mateřské centrum Střížkov
Nové prostory soukromých jesliček a školky nabízí všem dětem vysoce profesionální péčí zdratovních sester a pedagožek, které jsou dostupné každému, kdo je potřebuje. Děti přijímáme již od 4 měsíců do 3 let. Přechod z jeslí do školky od 3 let je bez nutnosti měnit kolektiv a místo se zárukou kvalitní péče a předškolní výchovy. Nabízíme příjemné a především rodinné prostředí plné lásky a usměvavého personálu. Rodičům se snažíme individuálně přizpůsobit docházku jejich dětí každý den od 7.00hod. do 17.00hod.
První mateřské centrum StřížkovKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Březenská 2466/10
Praha 8 - Střížkov

Facebook
První mateřské centrum Střížkov mateřskými školamiZaměření Chůvičky
Usilujeme o výchovu respektující individualitu dítěte a osobnost jedince i když nejsme Montessori. Snažíme se upřednostňovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte se zohledňováním individuálních zvláštností. Zaměřujeme se na rozvinutí mluvy, upevňování hygienických návyků, rozvoj myšlení, jemné i hrubé motoriky, výuku hrou, hodně hudby, orientujeme se na tělesnou a sportovní výchovu – to vše je v ceně školného.

Naše zařízení má zpracovaný vlastní vzdělávací program. Pedagogická práce je plánována podle Ročního plánu, který obsahuje koncepci práce a filosofii výchovného a vzdělávacího působení.

Obsahem plánu jsou konkrétní cíle, o jejichž splnění v průběhu roku usilujeme. Charakter uspořádání průběhu dne v jeslích se snažíme přizpůsobit životu v rodině. Kromě jiného využíváme kalendářních svátků během roku k seznamování s lidovými tradicemi. Snažíme se dětem zprostředkovat především emocionální prožitky, zážitky při společných oslavách svátků, narozenin, vánoc nebo Dne matek. Navštěvujeme divadla, zveme baviče-vše s výchovným zaměřením.

Klademe velký důraz na adaptaci nových dětí v kolektivu.
U předškolkových dětí se zaměřujeme na návyk přípravy pro primární vzdělávání.
soukromou školu mateřskou  StřížkovPředností našich jeslí
- Jedna sestra má v péči max. 5 dětí
- Odborný dohled a stálý kolektiv zaměstnanců
- 4x denně čerstvá strava pro Děti
- Jeselské děti jsou celý den v našich šatech (svoje mají jen pleny a bačkůrky)
- Seznámení dětí s cizími jazyky
- Přítomnost dětského kolektivu (děti postupují ve vývoji rychleji, lépe zvládnou přechod do MŠ)
- Osvojování návyků formou vzoru: přechod z plen na nočník, pravidelné a řádné stolování, uklízení hraček, mytí rukou, samostatné usínání v postýlce, oblékání a obouvání atd.
- Výchovné a pohybové programy a pravidelný pobyt venku
- Nácvik respektování denního režimu pomáhá dětem v pozdějším věku lépe přijímat povinnosti
- Možnost výběru dnů a denních režimů docházky
- Lokalita v dobré dostupnosti autem i MHD
- Psychický odpočinek pro maminky
soukromých mateřských škol Praha 8Denní režim
7.00 – 9.00: příjem dětí na dopolední a celodenní hlídání
– příjem dětí provádí sestra v přítomnosti rodiče – ústní informace o stavu dítěte, stopy úrazu (odřeniny, podlitiny), případně měření TT + zápis.
– rodič převlékne své dítě a s příslušným počtem plen předá sestře, a ta je doprovodí na toaletu a k mytí rukou
– podle okolností (údajů rodiče) se dítě nasnídá
– batolata snídají v krmících židličkách
7.00 – 8.30: podávání snídaně a spontánní hra pod dozorem sester nebo učitelek(ů)
9.00 – 9.30: pohybové aktivity úměrné věku (pro rozvoj hrubé motoriky), prostné ztvárňující říkanky (skáče žába, kolo-kolo, zajíček..,), podlézaní a přelézání překážek (lavičky, dětské tunely, překážkový slalom), cvičení na balónech s pomocí sester, míčové hry, „výuka“: kreslení, učení básniček, říkánek, modelování, rozlišování barev, foukání do lodiček, (s pomocí didaktických pomůcek) – vše je zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, fantazie, myšlení, vyjadřovacích schopností atd.
9.30 – 10.00: mytí rukou, dopolední svačina a příprava na vycházku – v případě velmi slunného, nebo mrazivého (pouze do -2°C ) počasí, ošetříme obličej dětí krémy s ochrannými faktory
v čase pobytu dětí venku, větrání místností
10.00 – 11.15: pobyt venku – vycházka do parku vzdáleného 1 min., mladší děti – vycházka v kočárcích (jeselských)
11.15 – 11.30: příjem dětí k odpolednímu hlídání
11.15 – 11.30: – toalety, mytí rukou a příprava k obědu
11.30 – 12.15: oběd v jídelně, mladší děti – krmení v židličkách. Následuje mytí rukou.
12.30 – 15.00: převlékání a uložení dětí k odpolednímu odpočinku, doba podle potřeby dítěte, polední klid
12.15 – 12.30: odchod dopoledne hlídaných dětí
14.30 – 15.15: vstávání (v případě potřeby dítěte i později), převlékání, toaleta, mytí rukou, odpolední svačina
15.00 – 15.30: volná hra v herně, výuka básniček, písniček a říkadel
15.30 – 16.45: průběžné předávání dětí rodičům – podání informací o chování dítěte v čase hlídání
16.45: po odchodu dětí z heren: větrání a úklid lůžkovin, kompletní denní úklid
17.00: konec pracovní doby
V případě potřeby rodičů, po 17.00hod. může dítě zůstat déle s předem zamluvenou chůvou (50Kč/30min.)
soukromé mateřské školyStravování
- denní jídelní lístek je vyvěšen pro informaci rodičům na nástěnce
- strava je připravovaná v souladu se zásadami zdravé výživy, z čerstvých potravin s ohledem na věk dítěte
- dětem se podává snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina
- snídaně, dopolední i odpolední svačiny připravujeme podle dietního plánu pro daný věk z hotových potravin: (pečivo, piškoty, kaše, máslo, sýrové a rybí pomazánky, džemy, med, šunka, sýr)
- potraviny se neskladují (jsou denně čerstvé) s výjimkou krátkodobého skladování jogurtů, džemů a medu, uložených v lednici
- denní ovoce a zelenina jsou čerstvé
- nádobí se pravidelně dezinfikuje chlorovou dezinfekcí
- celodenní zabezpečení pitného režimu dětí: od příchodu dítěte do zařízení je k dispozici pravidelně vařený čaj v termokonvicích podle individuální potřeby dětí
- k pití podáváme i hotové ovocné šťávy, džusy, čistou vodu vhodnou pro děti.
První mateřské centrum Střížkov mateřské soukromé školeNaše prostory
- prostory umístěné v přízemí bezbariérové novostavby, vedle Kauflandu, u metra Střížkov
- tři místnosti určené jen pro děti a jejich potřeby
- nové, čisté a plné hraček
- jsou vzdálené 1 min. chůzí do parku ( nechodíme přes silnici, vchod do parku je přímo u nás oddělený pouze podchodem )