Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 8Libeň Monsters
Libeň Monsters je jedinečné předškolní zařízení pro děti od 2 do 6 let, které navazuje na koncepci lesních mateřských škol, zasazenou do přirozeného prostředí velkoměsta. Děti tráví převážnou část dne venku, nejčastěji v okolních parcích, ale vyrážíme i na delší výlety. Nevyhýbáme se ani městskému prostředí, které je nedílnou součásti každodenního života pražských dětí, navštěvujeme knihovny, divadla, muzea či výstavy.

Metodika výuky vychází z RVP MŠMT, zaručujícího hladký přechod na jakoukoli základní školu. Celodenní program je veden v angličtině, s mezinárodním týmem učitelů.
Libeň MonstersKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Na Hrázi 11
Praha 8 - Libeň

Po - Pá 8:00 - 17:00 hod.

Libeň Monsters soukromých mateřských školDenní program
8:00 - 9:00        Příchod dětí, volná hra v zázemí
9:00 - 12:00      Dopolední program se svačinou
12:00 - 12:30    Oběd
12:30 - 14:00    Polední klid, spánek nebo klidová činnost v zázemí
14:00 - 16:30    Odpolední program zahrnující předškolní přípravu a svačinu
15:00 - 15:30    Vyzvedávání dětí mladších 3 let
16:30 - 17:00    Vyzvedávání dětí

Ven chodíme denně, za každého počasí, dopoledne i odpoledne. V případě mimořádně nepříznivých podmínek může být program samozřejmě upraven. 

V rámci našeho výukového programu děláme pohybové aktivity, učíme se různé sporty, cvičíme jógu pro děti, kreslíme, malujeme, modelujeme, vystřihujeme, lepíme a všemožně tvoříme, učíme se básničky, zpíváme písničky, tancujeme. Neoddělujeme činnosti na jednotlivé "kroužky", ale přirozeně je integrujeme do každodenního programu a navazujeme na právě probíraná témata.

V zimě jezdíme na 4-denní zimní tábor s možností lyžování do Jílového u Prahy, v červnu na 4-denní školku v přírodě do Křivoklátských lesů.
soukromých mateřských školách LibeňKONCEPCE VÝUKY
Libeň Monsters je anglická outdoorová školka, která je unikátní alternativou k nabídce mateřských školek s koncepcí je založenou na čtyřech základních principech - OUTDOOR, URBAN, ENGLISH, COMMUNITY

Outdoor Monsters
Navazujeme v mnoha ohledech na lesní mateřské školy a kluby, které jsou stále vyhledávanější alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody (více na www.lesnims.cz). Učení venku má pozitivní vliv na všestranný rozvoj dětí, na tvůrčí myšlení, utváření vztahu k přírodě i lepší tělesnou odolnost. Za tímto účelem jsme se rozhodli využít prostředí parků, ve kterých je pro pražské děti zcela přirozené se pohybovat. Klub má samozřejmě své zázemí, kde se děti ráno schází a odpoledne se opět setkávají s rodiči, které je pro ně místem odpočinku a také úkrytem v případě nepříznivého počasí. K tomuto účelu využíváme samostatný prostorný dům ve vnitrobloku. Kromě pobytu v blízkém okolí pravidelně vyjíždíme i na výlety do "divočejší" přírody. Nedílnou součástí výuky je ekologická výchova, která se odráží i v běžném provozu klubu s minimální zátěží pro životní prostředí.

Urban Monsters
Pro pražské děti je při pobytu venku zcela přirozené se pohybovat v prostředí velkoměsta. Věříme proto, že stejně jako je pro ně důležité se učit v přírodě a od přírody, je pro ně důležité také poznávat zákonitosti života ve městě a učit se tomuto prostředí rozumět a těžit z něj. Součástí našeho programu jsou tedy procházky po městě, povídání o architektuře, exkurze do technických památek, cestování hromadnou dopravou, návštěvy divadel/výstav/knihoven. Konkrétně naše aktivity v tomto směru vychází i z toho, co děti v jejich okolí zajímá a co je baví.

English Monsters
Celodenní pobyt v anglicko-jazyčném prostředí seznamuje děti s angličtinou hravou a přirozenou formou. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem našich pedagogů víme, že anglické prostředí dětem poznávání a osvojování si cizího jazyka velkou měrou usnadňuje. V předškolním věku je pro děti mimořádně snadné si cizí jazyk osvojit a do dalšího života jim pak tato schopnost zvláště v dnešní globalizované době přináší ohromné výhody. Možnost a hlavně potřebu dětí mluvit anglicky podtrhuje mezinárodní charakter našeho týmu. Přestože je výuka koncipována jako anglická, s dětmi pracuje také český pedagog (u kterého je samozřejmostí výborná angličtina), který jim pomůže v začátcích či v nenadálých situacích, kdy je potřeba se s dítětem domluvit jeho mateřským jazykem.

Community Monsters
​Náš klub je záměrně koncipován jako nízkokapacitní, skupinku osmnácti dětí provází tři učitelé. Skupinka dětí je věkově smíšená. Děti od 2 do 6 let jsou vzdělávány společně bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady, které jsou námi vnímány jako příležitost vzájemného obohacení, spíše než jako omezení. Velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti, mezi dítětem a učitelem je vytvářen vztah vzájemné důvěry i inspirace. Velmi důležitá je pro nás také komunikace s rodiči, protože je třeba, abychom nalezli vzájemné porozumění ohledně toho, co je pro děti nejlepší.
soukromé mateřské školky Praha 8TÝM
Náš tým se skládá z nadšených a zkušených profesionálů, kteří se koncepcí projektů zabývají v dlouhodobém horizontu a jsou odhodláni dát dětem to nejlepší. Máme vzdělání i zkušenosti v oblasti předškolní pedagogiky i volnočasových aktivit pro děti. Náš tým stálých učitelů je mezinárodní, zároveň pravidelně hostíme stážisty a dobrovolníky z celého světa.