Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 8Královská
Královská mateřská škola s.r.o. je prestižní pražská mateřská škola zaměřená na kvalitu výchovy a vzdělávání dětí ve věku 2,5 až 6 let. Skvělá dostupnost, ucelený vzdělávací program profesionálního týmu a inspirativní prostředí – to vše v zatím jediné soukromé mateřské škole Prahy 8 zapsané do rejstříku škol MŠMT. Školka v Kobylisích je vhodná pro alergiky, je pravidelně desinfikována ozónem.

Královská mateřská škola je zařazena do sítě škol a školských zařízení rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky jako MATEŘSKÁ ŠKOLA. Splňuje tím veškeré nároky na bezpečnost a hygienu prostor i provozu školy schválený příslušným Stavebním úřadem a Stanicí hygienické kontroly a zaručuje plně odborný pedagogický personál dodržující schválený vzdělávací program.
KrálovskáKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Rajmonova 4/1199
Praha 8 - Kobylisy

Po-Pá 7:00-18:00

Virtuální prohlídka

Facebook
Královská mateřskými školamiVzdělávání
Naše mateřská škola je nejen místem zábavy, ale zejména místem výchovy a vzdělávání. Přijímáme děti od 3 do 6 let věku. Přijímáme také starší děti, které mají odloženou základní školní docházku doporučením psychologa. U mladších dětí (od 2,5 let věku) záleží na individuální domluvě s vedením mateřské školy. Snažíme se vytvářet přátelskou, rodinnou atmosféru, v které se Vaše dítě bude cítit bezpečně a kam se bude těšit. Klademe důraz na dostatečné množství příležitostí k pohybu a hře dětí, dbáme na klidné a přirozené přechody mezi činnostmi. Nenucenou formou střídáme různé spontánní i řízené činnosti a odpočinek. Snažíme se u dětí rozvíjet sebedůvěru a samostatnost. Učíme je formulovat své myšlenky, naslouchat jiným a vyjadřovat, co cítí. Uspořádání dne v naší MŠ respektuje individualitu dítěte a zdravou životosprávu. Našim cílem je položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb a rozvíjet je v samostatné a zdravě sebevědomé jedince.

Celodenní program je sestaven ve spolupráci s pedagogickými odborníky, dětským lékařem a psychologem. Je kladen velký důraz na poměrnou vyváženost všech druhů činností – pohybové aktivity, naučné, tvůrčí činnosti a samostatné iniciativy dětí, sebereflexe a hodnocení dětí, tak aby docházelo k vyváženému rozvoji všech dovedností i charakterových vlastností dětí.

Naší MŠ dělíme na Anglickou mateřskou školu a Českou mateřskou školu s rozšířenou výukou jazyků.

Pro předškolní děti máme připraven speciální program tak, aby při vstupu do první třídy byli dokonale připravení na první stupeň základní školy.
mateřské soukromé škole KobylisyAktivity a kroužky
Kroužky:
1) Výtvarně-keramický kroužek - máme vlastní pec a tak si tvoříme celou řadu výrobků. Výtvarný kroužek pomáhá k rozvíjení tvořivosti a kreativity dítěte. Seznamuje děti s tradičními i ne zcela tradičními výtvarnými materiály a technikami. Učí děti estetickému cítění a vnímání světa kolem nich. Přispívá k nácviku grafomotoriky, k relaxaci a uvolnění, podporuje spontální projev dítěte. Během lekcí si děti osvojí základní znalosti práce s keramickou hlínou, zpracování, modelování a glazurování. Pomáhá při rozvoji jemné motoriky a kreativity, učí trpělivosti a má pozitivní vliv na psychiku dítěte, je to způsob aktivního odpočinku.

2) Hudebně-pohybový kroužek – děti se seznámí s jednoduchými hudebními nástroji, naučí se nové písničky a básničky. Pomocí zpěvu si procvičí a rozšíří slovní zásobu. Zpěv zvyšuje pozitivní ladění a pomáhá k uvolnění. Děti získávají první rytmické znalosti. Tanec a hudebně pohybové hry jsou zaměřené na rozvoj smyslů a koordinaci těla s pohybem.

3) Plavání – děti si užijí hry ve vodě, pomalu si osvojí plavecké styly a učí se nebát se. Vedle pozitivních zdravotních účinků na pohybové ústrojí, plavání napomáhá k rozvoji samostatnosti a socializace dítěte.

4) Anglický kroužek - je určen pro děti, které nechodí do naší anglické výukové větve a chtějí si zlepšit své znalosti anglického jazyka.

5) Sportovní hry s prvky gymnastiky a jógy - Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a rozvíjet hrubou motoriku, tedy koordinaci pohybů, mrštnosti, posílení svalů, obratnosti, postřehu, rychlosti, koordinace, vytrvalosti, ale také smyslu fair play za pomocí zábavných sportovních her a použití různého náčiní i bez něj.

Další aktivity:
Našim dětem se nejvíce líbí různé oslavy a párty pořádané k různým příležitostem - oslavujeme každé narozeniny všech žáků, oslavujeme všechny velké svátky jako jsou např. Velikonoce, Helloween, sv. Mikuláš, Vánoce. Oslavujeme také začátek a konec školního roku. Provádíme imatrikulaci a stužkování budoucích prvňáčků. Další oblíbenou aktivitou je spinkání ve školce, které je několikrát za rok provázeno velikým zájmem z řad našich žáků.
mateřským soukromým školám Praha 8Strava a pitný režim
Stoprocentní bio-stravu nám dodává firma BioNea, která garantuje vyváženou a kvalitní stravu po celý den. Potraviny jsou vždy čerstvé a strava je připravena speciálně pro děti předškolního věku a odpovídá náročným požadavkům hygienické stanice na stravování dětí. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. V případě speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte, zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim. Obědy a svačiny jsou dováženy každý den čerstvé.

Respektujeme individuální potřebu a styl v rodině. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly, naučily se hlavně zdravému a estetickému stravování. Pitný režim a zajištění ovoce a zeleniny je po celý den samozřejmostí. Při celodenním pobytu v MŠ se děti stravují 3× denně. Jídelníčky jsou vždy zveřejňovány na našich webstránkách.
soukromé mateřské školyNaše filozofie
Celý program zahrnuje nejefektivnější způsob výuky, inovativní učební metody v kreativním, laskavém a podmanivém prostředí. Naším cílem je děti zdokonalit v jejich rodném jazyce a zároveň v nich nechat napevno zakořenit základům mluvené angličtiny či jiného cizího jazyka. Naučit děti dávat si věci do souvislostí, orientovat se v běžných životních situacích a přirozeně je zvládat.

Zároveň však ponechat jejich touhu snít, rozvíjet jejich samostatnost a individualitu, poznávat a tvořit. Snažíme se poznat, co děti fascinuje a baví, a tyto poznatky převést do výuky tak, aby se zde naplnilo ono staré úsloví UČENÍ HROU. Fyzický rozvoj dětí se snažíme podpořit volným výběrem aktivit a dostatkem pohybu v budově školy i mimo ni. Osvojit našim školákům základy sportovních aktivit, jejich pravidel i smyslu fair play. Královská mateřská škola si uvědomuje odpovědnost, kterou jsme skrze Vás nabyli, a děláme vše pro to, abychom naplnili Vaše očekávání.
Královská mateřskou školouOstatní informace
BEZPEČNOST A HYGIENA
Zajištění bezpečnosti dětí v naší MŠ patří mezi naše největší priority. Prostory spňují veškeré normy pro provoz předškolního zařízení. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ke vštěpování základních hygienických návyků. Děti jsou vydávány pouze dospělým, kteří budou rodiči či zákonnými zástupci uvedeni ve smlouvě.