Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 8Jeřabinka
Proč školka a jesličky Jeřabinka?
Hravá atmosféra, krásné prostředí a individuální přístup zaručí, že vaše děti jsou u nás spokojené a nechce se jim domů! Podporujeme osobnost dítěte v tom, co ho baví a naplňuje a pleny nejsou překážkou!

Zkušení pedagogové
Naši pedagogové jsou laskavými průvodci  k mnoha novým objevům, principům slušného chování, lásce k hudbě, pohybu, umění a nejen to!

Vzdělávání hrou
Probíhá za pomoci metodiky Waldorfské pedagogiky, Montessori principů, Angličtiny pro nejmenší, a to vše s ohledem na individuální přístup vašeho dítěte.

Sportujeme i tvoříme
Rádi sportujeme v okolní přírodě, učíme se dýchat a hýbat při tanci, józe a flétně, malujeme nejen s přírodninami, poznáváme tradiční i netradiční materiály včetně keramické hlíny, ovčího rouna apod.
JeřabinkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Spádná 882/9
Praha 8 - Čimice

Po - Pá 7:00 - 17:00 hod.

Facebook
Jeřabinka soukromých mateřských školáchDenní program
7:00 – 8:30 h. Příchod dětí
8,30 – 9:00 h. Ranní kruh
9:00 – 9:30 h. Svačina

9:30 – 10:30 h. Dopolední program dle daného dne
Pondělí – Výtvarná činnost, Anglický jazyk
Úterý – Pečení, práce s kerahmotou, modelínou, voskem aj.
Středa – Zpívánky a tanečky za doprovodu, a to nejen klavíru
Čtvrtek – Výlety, kulturní program, objevy v okolí
Pátek – Matematika, Montessori, pokusy

10:30 – 12:00 h. Pobyt venku
12:00 – 13:00 h. Příprava na oběd, oběd
13:00 – 14:30 h. Pohádka, spánek, klidové aktivity
14:30 – 15:00 h. Svačina
15:00 – 17:00 h. Vyzvedávání dětí, hry, pobyt na zahradě
soukromou školu mateřskou  ČimiceKroužky
Hudební kroužek
Hudba nám dává příležitost k mnoha způsobům, jak být spolu. Proč ji tedy jen poslouchat? Zpívejme, hrajme, bavme se u toho a pokračujme v naší české muzikantské tradici. „Co Čech, to muzikant!“ Hudba má v sobě jakousi zvláštní sílu. Známé jsou relaxační a léčivé účinky hudby a víme i to, že hudba rozvíjí také další, "nehudební" schopnosti.

Výtvarný kroužek
V Mateřince Jeřabince se snažíme o to, aby dítě:
- získalo schopnost vyjádřit své představy kresbou, malbou či formou modelování
- zobrazovalo bez předchozího předkreslování a přímo kreslilo či malovalo na papír nebo jiný podklad a využilo celou plochu podkladu
- bylo seznámeno s mícháním barev, nebálo se práce s detailem
- získalo zájem o výtvarné umění, architekturu, design
- naučilo se vnímat přírodní tvary, pracovat s přírodními materiály
- nebálo se tvorby s atypickými materiály, pomůckami i nástroji
- bylo seznámeno se současným uměním, vybranými umělci, výtvarnými směry

Jógové hrátky
Jóga nabízí duševní i tělesnou pohodu, harmonii a zklidnění. Cvičení jógy by mělo pomoci odbourat chronický stres, naučit dítě relaxovat a načerpat novou energii. Cvičení jógy také vyrovnává svalové disbalance, obnovuje přirozenou pružnost páteře a zlepšuje funkce srdce.

Tanečky pro kluky i holčičky
V Mateřince Jeřabince klademe důraz na zachování správného držení těla, koordinaci lokomoce a dalších poloh a pohybů těla, sladění pohybu s rytmem a hudbou. Důležité je i ovládání dechového svalstva, nápodoba jednoduchého pohybu podle vzoru a přizpůsobení se podle pokynů. Dítě si uvědomí vlastní tělo, rozvine empatické cítění, naučí se vyjadřovat pocity pomocí tance…

Keramická dílna
V Mateřince Jeřabince se dítě seznámí s hlínou jako výtvarným materiálem (vymačkávání, válení, lepení, vykrajování…), bude mít možnost vytvořit si výrobek ,ozdobit si ho a díky možnosti vypálení v MŠ (ve vypalovací peci) si hotové výrobky odnést domů.

Muzikoterapie
V Mateřince Jeřabince pracujeme s dětmi individuálně i skupinově. Pracujeme s prožitkovou vlnou, která jde od dynamické fáze přes harmonizaci až ke zklidnění. Využívané techniky jsou velmi pestré (abreakční, pohybové, verbální, vizuální, bazální, dýchání atd.)
„Hudba i ticho obojího je nám třeba… obojí může být muzikoterapie.“
soukromé mateřské školky Praha 8Personál
Miroslava Bodor
Absolvovala jsem Střední hudební školu “Isidor Bajić” Novi Sad (Srbsko), Hudební Akademii ( odd. dechových nástrojů žesťových – lesní roh, Novi Sad), JAMU v Brně, Hudební terapii v Olomouci a dále jsem působila v Sarajevské filharmonii. Byla jsem majitelkou, ředitelkou ve vlastní hudební škole pro děti do 12 let. Nyní vyučuji hru na klavír, na flétnu, vedu hudební kroužky a jsem lektorkou Muzikoterapie. Hraji v různých orchestrech v Praze a jsem manažerka svého Dechového kvinteta. S radostí provázím děti při jejich prvních krůčcích k hudbě!

Denisa Svobodová DiS.
Absolvovala jsem Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kurz Keramika pro předškolní děti, kurz Technické mateřské školy (MATES). Jako lektorka jsem se věnovala výtvarným kroužkům a dále jsem měla možnost vést Keramickou dílnu. Svou zkušenost s dětmi mám ze státní i soukromé školky, kde jsem pracovala jako učitelka se zaměřením na enviromentální výchovu.
Práce s dětmi pro mě není prací, ale relax!

Kateřina Štěpánová
Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále kurz Jógové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku, Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda, Zahrada pro šťastné děti, Lektor environmentální výchovy, Zdravotník zotavovacích akcí pod záštitou Červeného kříže. Od dětství jsem vozila sousedům děti v kočárcích, pracovala jako vedoucí Jiskřiček, jako praktikanta a zdravotnice na letních táborech,jako zdravotnice na školách v přírodě, jako pedagog ve státní, soukromé i lesní mateřské školce. Vždy jsem toužila pracovat s dětmi tak, aby bylo co nejvíce přihlíženo k jejich osobnosti, podporovat je v tom, co je baví a naplňuje.
Práce s dětmi pro mě není prací, ale velikou radostí ! Jsem šťastná, pokud i "mé" děti jsou plné úsměvů !