Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 8Heřmánek
Celková filozofie Školky Heřmánek je založena na přátelském a vstřícném prostředí pro děti. Snažíme se toto prostředí vybudovat menším kolektivem dětí ve třídě a také přátelským a laskavým přístupem našich paní učitelek.Záleží nám na každém dítěti. Přemýšlíme o Vašem dítěti individuálně a společně s Vámi / rodiči plánujeme jeho rozvoj. Učitelky vytváří portfolio pro každé dítě, díky kterému je možné poznat pokrok dítěte v jednotlivých aktivitách. Pro odbornou péči spolupracujeme s dětským psychologem či logopedem.

Laskavé, bezpečné a veselé místo pro Vaše děti.
HeřmánekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Kobylisy

od 7:00 - 18:00 hod.

Heřmánek soukromou školu mateřskou Denní program
07.00 - 08.30 Příchod
08:30 - 10.00 Svačina, hlavní program
10.00 - 10.30 Oblékání na vycházku
10.30 - 11.15 Vycházka
11.15 - 11.45 Převlékání, oběd
11.45 - 14.15 Příprava na spaní, pohádka, uspávání, spánek, probouzení a svačinka
14.15 - 15.00 Druhý program vedený učitelem
15.00 - 16:00 Odpolední svačinka, volná hra

Nadstandardní provoz
V době mezi 16:00 až 18:00 nabízíme nadstandardní odpolední hlídání ve zvláštním finančním režimu.
mateřskými školami KobylisyProgram ve třídách
Oddělení ve školce jsou rozdělena podle věku. Program je veden dle ŠVP a je zaměřen na všestraný rozvoj dětí dle jejich věku. V rámci tohoto programu během celého školního roku dochází k rozvoji v oblastech jako je výtvarná činnost, tělesné dovednosti, hudební činnosti, rozvoj jemné i hrubé motoriky, sociální dovednosti.

Předškolní třída pomáhá našim dětem při přechodu ze školky do školy. Všechny aktivity v této třídě směřují k všestranému rozvoji. V této třídě je jako součást školkového procesu keramika, dramatická výchova a odpolední hodiny angličtiny.Program v této třídě je plný hravé přípravy na školu. Děti vypracovávají řadu grafomotorických listů, procvičují jemnou i hrubou motoriku.
mateřským soukromým školám Praha 8Co Vaše děti naučíme...
Řídíme se školním vzdělávacím programem Heřmánek, který zahranuje poznání sebe, jako dítěte a svých kamarádů. Malí Heřmánci se učí maličko se soustředit, naučí se spoustu básniček a písniček. Budou malovat, cvičit a tancovat. Ale hlavně objeví svět kolem sebe. Poznají mnoho nových věcí, které jsou vyrobeny a mnoho věcí, které jsou součástí naší krásné přírody. Pro rozvoj smyslů používáme mnoho Montessori pomůcek, pro poznávání světa máme další Montessori pomůcky, ale také další kreativní materiály.

Naše školka je přípravou na školu a mimořádně dobře máme zorgnizovaný čas mezi školou a školou ve dvou formách. Jedna forma je odpolední klub Předškolák a druhá forma je celá třída, která se nachází mezi školkou a školou. V této třídě děti naučíme poznávat písmenka a číst první jednoduchá slova. Naučíme je matematikcé dovednosti a první počítání, procvičíme a připravíme jejich ručičku na psaní, budeme společně experimentovat a připravovat na školu. A budeme děti povzbuzovat, chválit a citlivě vést. Z přípravného ročníku Heřmánek budete moci vstoupit snadno do první třídy Základní a mateřské školy Heřmánek.
soukromé mateřské školyAktivity a kroužky
Řada aktivit je zařazena již v základním chodu školky. Je to jedenkrát týdně hodina hudební výchovy s vyškoleným pedagogem a několikrát týdně cca 30 minut výuky angličtiny.

Dále jsou v nabídce následující kroužky:

Angličtina
Přípravný klub na školu (od 5 let) - probíhá po zapsání dětí do základní školy. Děti se nenásilně seznamují se školou.
Tenis
Přírodovědný klub
Věda a technika
Keramika
Malování
Sborový zpěv
Dramatická výchova
Výroba šperků a práce s korálky
Heřmánek soukromých mateřských školáchCo o dětech víme...
Doprovázíme děti na jejich cestě. Učitel je pouze průvodce, který umožňuje dětem rozvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Děti přijímají nabízené činnosti. Důvěřujeme dětem, jejich schopnosti učit se, rozvoji jejich kognitivního a společenského vývoje, více než mechanickému učení a mechanickému myšlení.

Rozvíjíme schopnost dětí učit se a motivujeme je tím, že jim ukazujeme, že proces učení je příjemný, a naznačujeme jim cestu, jak se učit. Vytváříme vlastní výchovně vzdělávací systém, založený na inspiraci z předškolní výchovy zahraničních i jiných pokrokových vzdělávacích systémů. Budujeme více vnitřní motivaci v oblasti talentů, ale i v oblasti učení, více než dril a skupinové mechanismy. Doufáme, že celkovým výsledkem bude svobodný, tvořivý člověk.

Rozvíjíme sebedůvěru tím, že v dětech vidíme to dobré a chválíme je. Jsme ve vztahu k dětem pozitivní.
Děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci, k tomu, aby si pomáhaly. Spolupráce a týmová práce napomáhá rozvoji, nápodoba dobrých vzorů je přirozeným krokem růstu. Používáme přirozeného, smyslového a zážitkového poznání (dramatická výchova). Celková atmosféra školy je v oblasti slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úcty mezi dítětem a pedagogem, mezi školou a rodinou.