Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 9Beruška
Mateřská škola Beruška je soukromé zařízení rodinného typu (do 22dětí ) pro děti od 2 do 7 let. Školka je zařazená do sítě škol a předškolních zařízení MŠMT. Byla založena v r. 1997 a je umístěna na východním okraji Prahy v městské části Běchovice, v klidném a čistém prostředí. Vlastní provoz je ve vile se zahradou, která je dětmi celoročně bohatě využívána. Kromě nové dětské sestavy Rainbow a dalšího běžného vybavení pro děti, byl v zahradě vybudován ovál, na kterém děti jezdí velké závody formule 1 - Beruška. V zahradě je také malý umělý svah, kde v zimním období děti bobují a sáňkují. Vzhledem k relativně malému kolektivu, přísnému dodržování hygieny, používání ekologických antialergizujících materiálů a pravidelnému ekologickému úklidu (mikroorganismy, roztoči) se ve školce podařilo výrazně snížit nemocnost dětí. K tomuto výsledku také značně přispěla čistička vzduchu, kterou máme neustále v provozu. Navštěvujeme také soukromý bazén s vyhřívanou vodou.
BeruškaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
K Železnici 307
Praha 9 - Běchovice

Beruška soukromých mateřských školProgram
Program se přizpůsobuje zájmu dětí a jejich rodičů:
Předškolní výchova
Pravidelná logopedická cvičení.
Základy matematiky.
Kulturní zaměření – každý měsíc nás navštěvuje loutkové divadlo
Jóga pro nejmenší
Flétna – od čtyř let věku
Zábavná angličtina (6hod. týdně), při které děti přirozenou a hravou formou získávají základy jazyka.
Ekologická ložnice + zvlhčovač vzduchu
Otužovací program - plavání
2x týdně je hudebně - taneční kroužek, při kterém vznikl "umělecký" soubor Beruška.
Výtvarné zaměření
Pitný program zvláště v letním období.
Vánoční a závěrečná besídka pro rodiče a přátele školy
Vyvrcholením školního roku je školka v přírodě u moře i s rodiči.
Možnost zprostředkování osobního hlídání dětí

Všechny tyto aktivity jsou vedeny v zábavném duchu, avšak u dětí spouští obrovský potenciál jejich schopností a dovedností. Současná přítomnost mladších a starších dětí přirozeně nutí mladší učit se od starších a starší aktivně sdělovat své zkušenosti mladším.

V průběhu roku se pořádají aktuální akce a slavnosti u příležitosti Vánoc, Nového roku, karnevaly, vítání jara, čarodějnice, svátky a narozeniny dětí a jiné veselice. Všechny tyto programy jsou bohatě navštěvovány rodiči, se kterými je školka v neustálém kontaktu a jejich nápady a připomínky jsou operativně využívány.
mateřské soukromé škole BěchoviceZdraví
Zdraví našich dětí je pro nás jednou z priorit a proto jsme v pravidelném kontaktu s pediatrem, stomatologem a ortopedem, v případě nutnosti logopedem a psychologem. O děti se pravidelně stará dětská zdravotní sestra s odborným pedagogockým vzděláním. :-)
mateřským soukromým školám Praha 9Prostory
Ve vybavení školky kromě standardních hraček vhodných pro jednotlivé věkové kategorie je kladen zvláště důraz na hračky, které děti inspirují k aktivní hře (např. skládačky).
soukromé mateřské školyPersonál
O děti pečují 4 pedagogové, jejichž hlavním cílem je vytvořit pro ně klidné domácí prostředí, ve kterém jsou atraktivní formou připravovány na přechod do základní školy. Vzhledem k rodinnému typu zařízení je v naší školce obzvláště využíván individuální přístup. Tím se snažíme maximálně podchytit a rozvinout schopnosti jednotlivých dětí.