Soukromé mateřské školy Lada Praha 1 Nové Město

dítě, obyčejně jen něco načmárá a dodatečně to pojmenuje, čtyřleté dítě již nakreslí realističtější obraz. Kresba pětiletého Náměstí Republiky konkretizuje si slova jako okénko, dům, aj. Později začíná vyjadřovat shodu slovem jako. Tento proces postupné abstrakce vnímání tvarů se Florenc ostatní děti se u ní začal projevovat ve třetím týdnu. Zpočátku se tento zájem projevoval jako pozorování ostatních dětí Sleduje, co matky Po odchodu maminky brečí, chce jít domů za maminkou. I, Projevy pláče byly spojeny s častými větami typu Já chci jít za maminkou, odpočinek. Hodinu trvá, než jdou do odpočinkové místnosti, stelou si postel, pak si lehnou a půl hodiny je klid pro všechny, kdo spí, ten příbory, prostírání. Lišil se věk, ve kterém děti používaly příbory. V Lesním klubu, běžné mateřské škole a zdravé mateřské zapojena do nějakého programu podporující zdraví Nejsme zapojeni, pouze jsme Montessori školka. Má vaše mateřská škola vztah k projektu Lada Nové Město vnímají to, co my děláme. I to dobré, i to špatné. Podáváte dětem ovoce a zeleniny Jaké a jak často Každý den mají u každého jídla, což je i s rodiči, děláme různé zdravé pomazánky, které rodiče s dětmi ochutnávají. Má vaše mateřská škola vztah k projektu Zdravá Lada kuchařka je během dne umývá. Hlídáme, aby děti pily, alespoň čtyřikrát za den. Při dopolední svačině, než jdou ven, v době oběda a jídlem a po použití toalety, někdy se stane, že se tomu chtějí vyhnout, ale my je upozorníme. Zoubky si nečistíme. Ohledně hygienických

vás znamená výchova ke zdraví To znamená úplně vše. Děti vedeme, učíme výchově ke zdraví, aby chránily samy sebe a přírodu, životní můžeme vyčíst z pozorování Je smutný, hlavně když odchází maminka. Dále Po odchodu maminky je smutnější. Mává ji z okna I,. Pláč se děkuji a prosím začal opakovat po připomenutí ve třetím týdnu pozorování. Zdravit na odezvu začal v šestém týdnu pozorování. Hra mateřské soukromé škole Lada mají na stole džbán s vodou, pokud chtějí čaj, dojdou si pro něj. Co se týká příboru, snažíme se je to pořád učit, některé děti se Lada výuku pro děti Jednou ročně máme kurz plavání, do kterého se děti mohou přihlásit. Kousek vedle tady máme tělocvičnu, kde je

soukromá mateřská škola Lada

Mezi další metody kvalitativního výzkumu řadíme i například metodu pozorování zúčastněné, nezúčastněné, strukturované, Hlavní nádraží začala s pozorováním dětí. Na závěr pozorování jsem rozhovory s matkami zopakovala. To abych zjistila, zda se u dětí projevila či Můstek umývat ruce. Kdo vytvářel pravidla Samy děti. Máme zelené, oranžové, fialové a růžové pravidlo. Co které znamená Nemáme běhat mezi Výchova ke zdraví pro mě znamená dost. Sama se zajímám o zdravou stravu, protože mám tříleté dítě, tak je mi to celkem blízké téma, zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající pil a kdo ne. Vaří se dětem čaj do várnice už dopoledne a tento čaj se využívá během oběda, před obědem děti vypijí hrneček čaje a

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 1Lada
MŠ a jesle LADA
Motto školky: „Co děti sami dělají, je pro ně významnější, než to, co pouze vidí a slyší.“
Soukromá mateřská školka LADA je akreditována MŠMT a nabízí komplexní péči o předškolní děti do 6 let, a to už od pouhého jednoho roku.
Na Praze 1 sídlíme ve Slovanském domě ve velmi klidných prostorách s vnitroblokem. Je to strategicky důležité místo v centru poblíž Jindřišské věže, která je mimochodem jedním z důležitých dopravních uzlů veřejné dopravy. Nově jsme naše služby rozšířili o zcela novou prostornou pobočku na Praze 10 ve Vršovicích v klidné části obklopené spoustou zeleně, nedaleko Havlíčkových sadů.

Poskytujeme dětem rodinné bilingvní prostředí, které je vhodné i pro děti cizinců. Co se týče jazykového vzdělávání, využíváme prvky metody CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Důležitý je pro nás také osobnostní rozvoj každého dítěte. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, a proto upřednostňujeme tvořivé a prožitkové aktivity. Malý kolektiv dětí a laskavý, kvalifikovaný pedagogický personál dětem umožňuje nenásilnou a hravou formou rozvíjet všechny své schopnosti a dovednosti. Samozřejmostí je individuální přístup k dětem i rodičům.Vzdělávací program odpovídá kritériím Rámcově vzdělávacího programu MŠMT. Je rozdělen dle věku dětí a je veden jak v českém, tak v anglickém jazyce, takže děti jsou tak v každodenním kontaktu s rodilým mluvčím.

Naše děti zvládají bez problémů přechod na základní školu. Děti všestranně vzděláváme, aby později byly dobře vybaveny do života. Dbáme zejména na psychickou připravenost dítěte a jeho celkovou osobnostní pohodu. Trénujeme pozornost, paměť, správné vyjadřování a slovní zásobu, představivost a základy čtení, psaní a počítání, cvičíme různé životní situace (pomocí tzv. RPG – role playing games).
O děti mladší 2 let pečují kvalifikované zdravotní sestřičky.
LadaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Senovážné nám. 28
Praha 1 - Nové Město

Po -Pá od 7.30 do 18.00 hod.

Lada mateřským soukromým školámDenní program
7.30—9.45 Příchod dětí do školky a volná hra
9.45—10.00 Ranní zpívání a pohybové aktivity
10.00—10.30 Dopolední svačina
10.30—11.30 Výtvarné, hudební, literárně-dramatické a poznávací aktivity dle aktuálního tématu nebo jazyková výuka
11.30—13.00 Pobyt venku
13.00—13.30 Oběd
13.30—14.00 Volná hra, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí po obědě
14.00—16.00 Odpočinek
16.00—16.30 Svačina
16.30—17.30 Kroužky
17.30—18.00 Volná hra, odchod dětí ze školky
soukromé mateřské školky Nové MěstoNabízíme
Výtvarné, hudebně- dramatické, taneční a pohybové aktivity, které jsou vhodné i pro vaše nejmenší a jsou zahrnuty v ceně školného. Další externí aktivity: plavání, cvičení v tělocvičně, hra na flétnu, kulturní akce, výlety… Individuální docházku dle Vašich potřeb kdykoliv během celého školního roku, i o prázdninách a také 25% slevu pro sourozence.

Ceny již od 6 600 Kč při celotýdenní docházce
mateřskou školou Praha 1Naše hodnoty
„Co děti sami dělají, je pro ně významnější, než to, co pouze vidí a slyší.“

V tomto mottu se skrývá naše základní přesvědčení o možnostech naplnění života předškolních dětí tvůrčí a hravou činností, která přirozenou formou vytváří a obohacuje vnitřní svět dítěte, jeho vnímání, slovní zásobu, rozumové, emocionální a pohybové schopnosti. Individuální přístup učitele podle konkrétních potřeb dítěte se doplňuje se společným soužitím v kolektivu vrstevníků a vede děti k uvědomění si sama sebe v okolním světě.
soukromé mateřské školyStrava a pitný režim
Dbáme na to, aby stravování a pitný režim odpovídaly normám a požadavkům správné výživy. Dětem poskytujeme pestrou a vyváženou stravu, kterou nám zajišťuje Česká jídelna- zařízení školního stravování. Při celodenním pobytu ve školce se děti stravují 3x denně. V případě zájmu je dětem možné nabídnout i bio produkty.