Soukromé mateřské školy Rodinná školka Letnička Praha 7 Bubeneč

však z důvodu obrovského zájmu a nedostatku kapacity byla nucena zařadit jen předškoláky rodiče chtějí, aby se ty děti vzdělávaly. Jak probíhá vzdělávání učitelek mateřských škol Tuto základní výzkumnou otázku jsem rozložila do otázek specifických a to na předpisů, hygienickou kontrolu apod. S touto skutečností souvisí také fakt, že je příslušný orgán oprávněn požadovat pouze informace, Letná učitelka, pedagogická asistentka, speciální pedagožka a vedoucí pedagogická pracovnice, konkrétně ředitelka mateřské školy. dítě sebevíc, bez spolupráce a směřování druhé strany ke stejnému cíli, nebude výsledek nikdy přesvědčivý. Pouze při vzájemné neoddělitelně spojeny s dalšími oblastmi, což spolu s nimi vede i k jejich rozvoji. Ani jedna učitelka existenci a snahu naplnění vize zařízeních, byl splněn. Byly popsány různé formy a druhy spolupráce v daných mateřských školách. Je zde možné posoudit, jak Rodinná školka Letnička bohaté prostředí, v němž by všechny děti měly možnost objevit své zájmy a svůj potenciál a zároveň ho také žádoucím způsobem dětí. Chlapec měl problémy také se socializací a komunikací s ostatními dětmi. Přesto, že matka pedagogy dopředu o problémech informovala Malostranská otázka ovšem podle mého názoru není vhodná ke zjišťování již stávajícího stavu spolupráce. Spíše by patřila do otázek, které by své kompetenci jednotlivé spolkové země, zřizování a financování mateřských škol je úkolem místních úřadů. I když mají všechny mateřské soukromé škole Rodinná školka Letnička

finančními dary, které budou využívány výhradně pro potřeby dětí divadla, koncerty, kina, hračky pod stromeček, oslava dne dětí atd Hradčanská k výkonu své práce potřebují. K vyhledávání informací převážně obecnějšího charakteru, jakými jsou například teoretické poučky, DVPP či vzdělávání na formální úrovni. Informální učení se prolíná všemi formami vzdělávání a je obtížné ho uchopit, protože je souhlasu zřizovatele nesmí příspěvková organizace provádět stavební úpravy a jiné práce investičního charakteru, stejně tak i stavební

Rodinná školka Letnička

zároveň tuto vzdělávací potřebu není možné uspokojit prostřednictvím jiné formy vzdělávání. Uspokojení takto silně vnímané svěřeným majetkem, co se týče movitého majetku, příspěvková organizace je v případě potřeby oprávněna k likvidaci neupotřebitelného provádějí přímou pedagogickou činnost. Pracují zde speciální pedagožky Míša a Patricie, dále pedagogická asistentka Leona a učitelka dosáhnout. Přímo ji ovlivňuje individuální smysl práce každé jednotlivé učitelky, přičemž je existence a fungování vize přímo Rodinná školka Letnička Bubeneč Patricie v odpoledních hodinách vede keramický kroužek pro děti a rodiče a Míša se zajímá ekologickou výchovu. V této třídě dále zajišťuje administrativně ředitelka, stejně jako sledování platových postupů a nároků. Oblast řízení hmotných prostředků opět Staroměstská školství. Ředitelka školy tak z pověření rozhoduje o zařazení dětí do předškolního zařízení, pokud počet přihlášených dětí soukromou školu mateřskou Rodinná školka Letnička přicházejí na e mail ředitelky Míši Těch nabídek nám chodí opravdu hodně. Na mailu mám každý měsíc nabídky. Chodí to pořád a je z.

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 7Rodinná školka Letnička
Letnička je rodinná školka pro malou skupinu dětí (do 12), s osobním přístupem, důrazem na pohyb i pobyt venku a pestrý vzdělávací program. Působí na pražské Letné, těsně vedle Letenských sadů, ve světlém, nově zrekonstruovaném přízemním prostoru.

V naší skolce nabízíme takovou předškolní péči, jakou bychom si pro své děti přáli my sami. Důležitý je pro nás nedirektivní, osobní a vřelý přístup, vzdělávání zábavnou formou, rozvíjení talentu, budování vztahu k přírodě a kultuře, mezigenerační propojení. Děti se mohou těšit na hravé zpívání, zábavná anglická dopoledne, tvořivé aktivity či jógu.
Rodinná školka LetničkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Milady Horákové 96
Praha 7 - Bubeneč

Po-Pá 8:00 - 16:30 hod.

Rodinná školka Letnička soukromá mateřská školaO školce
V naší školce bychom chtěli nabídnout takovou předškolní péči, jakou bychom si pro své děti přáli my sami. Klademe důraz zejména na následující hodnoty.

Vřelý, osobní a nedirektivní přístup
Malý kolektiv nám umožňuje poznat každé dítě a dát mu, co potřebuje.

Dostatek pohybu a pobytu venku
Ať už běhání a hry venku, nebo tanec a jóga uvnitř. Pohyb je pro děti přirozený a potřebují ho co nejvíce. V naší školce se budeme ze všech sil snažit, aby se jim této potřeby do sytosti dostalo.

Vzdělávání zábavnou formou
V přístupu k dětem aplikujeme prvky Montessori, které se nám dlouhodobě osvědčily. Ve školce máme kromě klasických hraček i Montessori pomůcky.
Jednou až dvakrát týdně organizujeme anglické dopoledne - lektor přijede na celé dopoledne k nám do školky a s dětmi absolvuje kromě lekce i jejich
bežný denní režim. Během té doby na ně v přirozených situacích hovoří anglicky.

Budování vztahu k přírodě, kultuře, lidem
Jak nám to situace umožní, budeme jezdit na výlety, chodit za zvířátky, do divadel, na výstavy a budeme se snažit o mezigenerační propojení i propojení s hendikepovanými.

Rozvíjení talentu
Pořádáme hudební aktivity (jednou týdně "Hravé zpívání" s muzikálovou zpěvačkou Lucií Chlumskou anebo zpěv s kytarou), výtvarné aktivity (kreslení, malování, nejrůznější tvoření s využitím přírodnin) a pohybové aktivity (jóga, základy atletiky, tanec).

Zdravé stravování
Ctíme nejmodernější poznatky v oblasti dětské výživy. Ve školce nesladíme pití, děti mohou pít vodu nebo dětský/bylinkový čaj. Dětem nenabízíme sladké. Naše strava je výživná, zdravá a chutná. Obědy nám zajišťuje firma Bionea, s jejíž filozofií se ztotožňujeme
mateřské soukromé škole BubenečDenní program
8:00-9:15
Příchod dětí do školky, spontánní hry a činnosti

Každé dítě si může vybrat, čemu se bude věnovat. Kromě klasických hraček mají děti k dispozici i Montessori pomůcky.

9:15-9:30
Ranní kruh

Jedná se osvědčený Montessori prvek. Zklidnění, přivítání, procvičení, probírání denního a týdenního tématu (tato témata budeme zvěřejňovat zde v sekci pro rodiče).

9:45
Dopolední svačinka

Děti pomáhají s přípravou svačinky, uklízí si před i po ní. Na stravu dětí klademe velký důraz. Naše svačinky jsou chutné, výživné a zdravé. Více o stravování u nás ve školce naleznete zde.

10:00-12:00
Venkovní aktivity popř. doplněné kroužky (viz níže)

V tomto rozmezí jsme co nejvíce venku, kde si dopřáváme spoustu pohybu, her, podnětů ke vzdělávání. Přímo za rohem máme skvělé dopravní hřiště u Vodárenské věže, na druhou stranu je taktéž kousíček od nás klasické hřiště, hned naproti školce je Letenský sad a pár minut pěšky je park Stromovka, takže možností pro venkovní vyžití je nespočet.

12:30
Oběd

Obědy zajišťuje firma Bionea s.r.o., s jejichž filozofií stravování se ztotožňujeme. Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Aktuální jídelní lístek na daný týden naleznete zde. Strava je již v ceně školkovného a nepřiplácí se za ni.

13:00
Odpočinek/Spaní/Tvoření

Společné čtení a odpočinek. Kdo neusne, může si jít tvořit, číst, malovat...

15:15 Odpolední svačinka


15:30-16:30
Odpolední program

Podle nálady dětí tanec, zpěv s kytarou, jóga, hra venku. Součástí odpoledního programu záměrně nejsou vzdělávácí aktivity, neboť v praxi se nám toto neosvědčilo. Děti jsou již unavenější a rozptýlenější, soustředění je těžké. Vzdělávací program je součástí dopoledního režimu.
soukromou školu mateřskou  Praha 7Koužky a aktivity v rámci školného
Anglická dopoledne
2 x týdně (předběžně úterý a pátek) budou ve školce probíhat tzv. anglická dopoledne, kdy se k naší pedagožce přidá lektorka angličtiny. Začne se lekcí angličtiny po svačince a pak se půjde ven, budou se hrát hry apod. Lektorka bude na děti stále hovořit anglicky a jazyk se tak stane součástí jejich denního programu, nebude to jen něco, co se děje chvilku a organizovaně.

Logopedie
1x týdně dopoledne (středa dopoledne)

Lekce Hravého zpívání s muzikálovou herečkou Lucií Chlumskou
1x týdně (pondělí dopoledne)

Jóga, základy atletiky, tanec, zpěv s kytarou, výtvarné činnosti
V průběhu denního programu
soukromé mateřské školyProstory
Vaše děti přivítáme v nově zrekonstruovaných prostorách s velkoformátovými okny, jen kousek od Letenských sadů a Stromovky. Prostory jsou členěny do dvou místností. V těsné blízkosti se nachází několik hřišť.

• Prostory disponují vysokými stropy (4,5 m), jsou vzdušné a byly zcela nově opraveny.
• Školka je v přízemí a přístupná přímo z ulice, není nutné procházet domem, ani stoupat do schodů, což je praktické, pokud máte kočárek.
• Na ulici je možnost dočasného parkování, přímo naproti nám je i podzemní parkoviště Letná.
• Je instalováno nucené větrání s rekuperací, takže je zajištěn trvalý přísun čerstvého vzduchu.
• V letních měsících lze využít novou klimatizaci.
• Aktuálně se dokončuje úprava prostor a brzy sem doplníme fotografie interiéru i exteriéru.

Naše prostory můžeme nabídnout i pro soukromé akce, ve všední dny od 17h a během víkendů neomezeně:

• oslavy
• semináře, školení
• přednášky, promítání
• soukromé kroužky či dílničky
Rodinná školka Letnička mateřskou školouStravování
Ctíme nejmodernější poznatky v oblasti dětské výživy. Strava u nás ve školce je zdravá, chutná a výživná. V maximální možné míře je připravená z bio produktů nebo produktů lokálních malých výrobců.
Je vědecky prokázáno, že to co jíme, nás od dětství formuje, ovlivňuje naše zdraví a naši kondici. Způsob stravování a stravovací návyky, které přijmeme, coby děti v útlém věku za své nás následně provázejí celý život a utvářejí náš životní styl. Proto jsme se rozhodli nabídnout menu vyrobené v maximální možné míře z biopotravin coby alternativu ke klasickému stravování ve školních jídelnách.

Pitný režim
Děti mají po celý den zajištěn dostatek pití. Pití nesladíme a děti si mohou vybrat mezi vodou a čajem (dětský nebo bylinkový čaj, většinou v bio kvalitě).

Strava
• dopolední svačina (např. vícezrnný chléb s lučinou, zelenina/ovoce) - dopolední svačina by měla být výživově hodnotnější, děti mají mají velký výdej energie a navíc se většinou neumí vydatně nasnídat jako dospělí.
• oběd - zajišťuje renomovaná společnost Bionea s.r.o.
• odpolední svačina (např. bílý bio jogurt, musli, ovoce)
Aktuální jídelní lístek na daný týden naleznete vždy online zde (bude doplněno při otevření školky).