Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha východMaya školka
Dětská skupina MAYA Šestajovice vznikla v roce 2017 jako další pobočka jesliček a školek MAYA s historií od roku 2011.

Nabízíme tak bohaté zkušenosti v oblasti péče o předškolní děti, individuální adaptační plány, kvalifikovaný personál, mimoškolkové aktivity – koně, solná jeskyně, tématické dny, výlety, odpolední kroužky aj.

Dětská skupina MAYA má kapacitu 12 dětí, o které se starají vždy dvě pečující osoby. Přijímáme děti od 1 roku do předškoláků. Věkové rozpětí dětí se pohybuje obvykle od 2 do 4 let.

Dětská skupina MAYA s celodenní péčí je určená pro veřejnost s částečnou úhradou nákladů rodičem. Výše úhrady je stanovena s ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.
Maya školkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Fügnerova 6
Praha východ - Šestajovice

Po - Pá 8:00 - 18:00 hod.

Facebook
Maya školka mateřské soukromé školeDenní program
8:00 – 9:00 příchod dětí, hra
9:00 – 9:30 hra, řízené činnosti, cvičení
9:30 – 10:00 svačina
10:00 – 12:00 oblékání a pobyt venku
12:00 – 12:30 oběd – odchody domů
12:30 – 14:30 spánek, klidové hry
14:30 – 15:00 svačina
15:00 – 18:00 hry a činnosti dle volby dětí - odchody domů
Režim dne je rámcový a orientační a může být denně upravován podle potřeb dětí.
soukromá mateřská škola ŠestajoviceHlavní cíle plánu péče a výchovy
- Adaptace
- Pochopení denního režimu v dětské skupině
- Spolupráce
- Přijmout kolektiv, být do něho přijat
- Rozvoj všech smyslů
- Rozvoj jemné a hrubé motoriky a pohybové zdatnosti
- Rozvoj schopnosti učení a komunikace
- Osobní samostatnost
- Rozvoj nadání a sebevědomí
- Pochopení základních hodnot
- Rozvoj a podpora touhy po poznání
- Prohlubování ekologického cítění dětí
- Pozorování dějů v přírodě a života kolem nás
- Osvojení a upevnění morálních hodnot, vzájemné důvěry, tolerance, ohleduplnosti
Celý rok se budeme snažit vytvořit prostředí plné důvěry a otevřeného jednání nejen s dětmi, ale i
s rodiči.
soukromých mateřských škol Praha východPéče o děti se specifickými potřebami
MAYA – dětská skupina nepřijímá děti se specifickými potřebami z důvodu velmi omezeného prostoru dětské skupiny, kdy v jedné místnosti probíhají veškeré aktivity i odpočinek a stravování dětí. Pokud se specifické potřeby dítěte projeví až v průběhu docházky, je situace vždy konzultována s rodiči a specialisty a společně nacházíme nejlepší další cestu, která bude nejvíce vyhovovat potřebám rodiny a dítěti tzn. buď pokračování v docházce s úpravou režimu – pokud je to v personálních možnostech dětské skupiny nebo odhlášení dítěte z docházky a jeho umístění v jiném předškolním zařízení se specializovanou péčí.