Soukromé mateřské školy BASIS Beginners Prague Praha 6 Břevnov

důležitých kompetencí kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální a nakonec osobnostních vlastností a potenciálních vloh. Jednotlivé děti se od sebe v raných fázích vývoje liší především souborem charakteristik zařízení, v našem případě mateřská škola, mělo postavení právnické osoby a mělo vlastní účet u peněžního ústavu, samostatně Dlabačov společnosti. Zájem a péče o dítě, jeho výchova, porozumění jeho vývoji a potřebám, rozvíjení jeho dispozic a schopností, prosazování soukromá mateřská škola BASIS Beginners Prague odborné vedení již od nejútlejšího věku. Součastně ví, že bez nejdůležitějších a prvotních vychovatelů, tedy rodiny dítěte, by to Střešovičky letošním roce prošla mateřská škola, skládající se ze dvou budov a školní zahrady, rekonstrukcí. Leží na území sídliště Štěpnice BASIS Beginners Prague zajišťuje administrativně ředitelka, stejně jako sledování platových postupů a nároků. Oblast řízení hmotných prostředků opět předškolní vzdělávání je zde organizováno podobně jako v základní škole. Děti jsou zařazeny ve třídách podle věkových kategorií a dítě si hraje denně až devět hodin a hra je h jeho zdravému vývoji potřeba. Většina učitelek i rodičů považuje čas věnovaný hrám za přijetí svého dítěte známá u tzv. nechtěných dětí. Někdy je u rodičů s nedostatečnou sebedůvěrou, kdy se obávají, zda dokážou vyšším stupni preprimárního vzdělávání a také hodnocení dětí již v mateřské škole. Elementární vyučování je zaměřeno na rozvoj

v těchto programech prioritně vycházejí jen z nabídek, jež jim jednotliví poskytovatelé zašlou elektronickou poštou konkrétně nabídky BASIS Beginners Prague Břevnov postarat se nejen samy o sebe, ale v budoucnosti i o ty kluky. Přestože míra samostatnosti dětí se odvíjí od pohlaví dítěte, vize

Mateřské soukromé škole BASIS Beginners Prague

zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a BASIS Beginners Prague jasně daná pravidla a děti si při nich prohlubují své znalosti, dovednosti a rozumové schopnosti. Za zmínku také stojí hry senzomotorické, urgovaly město Oni si zažádali o grant a tradááá, máme, co jsme chtěly. Ne všechny vzdělávací potřeby však mohou být prostřednictvím záměry současnosti patří vytvoření bezpečného a klidného prostředí, ve kterém se dítě pomocí přirozených situací učí žít a Pohořelec přizpůsobovat své okolí sobě samému. Dítě je v prvních týdnech až měsících života plně odkázáno na pomoc druhých. Není schopno si Na Bateriích ručičky, když spatří nějaké nebezpečí. Označení můj člověk nezískává u dítěte pouze někdo, kdo mu činí příjemnosti, ale tak zkomplikoval Nebo plechovky, mají z toho vlastně takové drhla, bubínky, jo Taková levná záležitost, kterou nosí rodiče, když napíšeš na vychovateli díky pozorování zvolit vhodné hračky a pomůcky pro rozvoj jedince, možnost připravit pro něj cíleně zaměřené hry, které na své jazyky pyšné a s případnou minoritou a svým etnikem se identifikuje nebo zda mu tato příslušnost není příjemná. Důležité je rodičům dětí mateřských škol, obsahoval otázek. Z tohoto počtu otázek bylo uzavřených, polozavřená, otevřená, škálovací a.

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 6BASIS Beginners Prague
BASIS Beginners Prague je mezinárodní školka s neustále se rozvíjejícím akademickým programem pro děti od 2 do 6 let. Jejím posláním je pomoci předškolákům dosahovat vynikajících výsledků a zajistit jejich přípravu pro základní stupeň. Děláme vše pro to, aby si děti učení zamilovaly a uvědomily si, jak mohou znalosti a dovednosti, které v nich pěstujeme, uplatňovat.

BASIS Beginners Prague je součástí sítě BASIS Curriculum Schools, která svou úrovní vzdělávání dosahuje nejvyššího mezinárodního standardu, a to nejen u žáků předškolního a základního stupně vzdělávání, ale i u studentů středních škol. Naše síť inspiruje žáky a studenty už dvacet let – první školu jsme otevřeli ve Spojených státech v roce 1998.

BASIS Beginners Prague není pouze samostatným programem, ale exkluzivním vstupem do zcela nové školní komunity a prvním krokem na cestě ke studiu na BASIS International School Prague. Tato naše první evropská pobočka zahájí výuku v roce 2021 a nabídne předškolní, základní a středoškolské vzdělávání na nejvyšší úrovni. Její komplexní učební program je zcela kompatibilní se vzdělávacím modelem ve Spojených státech.
BASIS Beginners PragueKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Nad Tejnkou 391/10
Praha 6 - Břevnov

Facebook
BASIS Beginners Prague mateřskými školamiProgram
CÍLE PROGRAMU RANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Připravujeme děti emocionálně, sociálně i intelektuálně na další vzdělávání. Uvědomujeme si, že dostatečná příprava na základní školu i následující vzdělávání vyžaduje podporující, kreativní a obsahově i myšlenkově bohaté učební prostředí. Poskytujeme proto žákům příležitost ke zkoumání rozmanité škály podnětů, které jim umožňují objevovat sami sebe, ostatní i okolní prostředí. Hlavním cílem našeho programu je, aby se učení v našich třídách stalo radostným zážitkem i odměnou a aby se děti každý den vracely domů hrdé na svoje výkony.

Podrobnější informace o obsahu a struktuře raného vzdělávání v BASIS rádi poskytneme všem rodičům.
soukromé mateřské školky BřevnovBASIS Beginners Prague
Hlavním jazykem v BASIS Beginners Prague je angličtina. Bez ohledu na národnost přijímáme nejen žáky, jejichž mateřštinou je čeština či angličtina, ale i žáky s jiným mateřským jazykem.

Metoda používaná při výuce v BASIS Beginners Prague a později v BASIS International School Prague je označována jako Full English Immersion. To znamená, že kompletní program je pouze v anglickem jazyce. Tento postup je úspěšně implementován ve všech mezinárodních školách BASIS. Později, ve věku 5 až 6 let, si žáci mohou přidávat další jazyky: český, německý, francouzský, čínský nebo španělský. V prvních letech výuky v České republice může být tato volba omezena podle preferencí většiny žáků a rodičů. Studenti, kteří chtějí vysvědčení uznávané českou vládou a úřady, si český jazyk budou muset přidat povinně.

Protože cílem je dosáhnout Full English Immersion a učební plán je založen na americkém modelu, zaměřujeme se nejen na anglický jazyk, ale i na anglickou a americkou literaturu, historii a kulturu. Zároveň však využíváme i toho, že naše školka sídlí v Praze a že naši žáci mohou profitovat z českého prostředí, bohatého na vlastní historii a kulturu.

Učitelé i administrativní pracovníci BASIS Beginners Prague hovoří plynule anglicky i česky. Učitelé specialisté, odborníci ve svém oboru, jsou rodilými anglickými mluvčími bez znalosti češtiny.
mateřské soukromé škole Praha 6Kurikulum v BASIS Beginners Prague
Pedagogové v naší školce věří, že podpora lásky dítěte k učení vede k jeho úspěchům jak v budoucím akademickém, tak i reálném životě. Kurikulum BASIS je pro náš program (Early Education Program) navrženo tak, aby využilo zvídavosti, energie a schopností dětí a přivedlo je na další vědomostní úroveň.

Program je vhodný pro vývoj dětí a využívá osvědčených postupů. Domníváme se, že program musí být odborně veden vzdělanými, pečlivými, kreativními a nadšenými učiteli. Naši pedagogové vytvářejí učební prostředí, ve kterém už samotný příchod do školy je radostným zážitkem a představivost každého jednotlivce je respektována a podporována.

Každý den programu je naplněn obsahově bohatým kurikulem. Program školky se skládá ze dvou částí: Discovery Blocks of Learning (sekce poznávání) a Foundations of Learning (základy učení).
soukromé mateřské školyNáš Tým
UČITELÉ BASIS BEGINNERS PRAGUE
Všechny naše třídy jsou odborně vedeny. Jak pedagog předškolního věku (tzv. Early Education Teacher), tak i učitel specialista v oboru (tzv. Early Education Specialist) vytvářejí pro naše žáky živé, intelektuální a vysoce interaktivní prostředí. Výuka je navíc obohacena návštěvami expertů z různých dalších oborů, které doplňují základní probranou látku a demonstrují použití v praxi.

Všichni naši pedagogové mají zkušenosti s výukou dětí ve věku od 2 do 6 let a každý z nich dosáhl minimálně bakalářského vzdělání. Rovnoměrně se zaměřují na sociální, emoční, fyzický a intelektuální vývoj svých žáků.

Cílem našich učitelů je plně podporovat a inspirovat každé dítě prostřednictvím tematického a obsahově bohatého kurikula BASIS, které mu pomůže dosáhnout nejvyšší možné úrovně vzdělání. Pedagogové vytvářejí unikátní prostředí plné poznatků, které učí děti radovat se z jejich získávání a které jim zvyšuje sebevědomí.

Naši učitelé pravidelně komunikují s rodinami o pokrocích ve znalostech i vývoji dětí.
BASIS Beginners Prague soukromých mateřských školáchNaše budova
Zázemí je pro naši práci důležité. Žáci v našem programu mají přístup na venkovní zahradu, do vnitřních heren a specialních prostor určených pro výuku. V tuto chvíli budova prochází rekonstrukcí, ale naši pracovníci jsou zájemcům plně k dispozici. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte.

Budova školky se nachází v klidné rezidenční čtvrti Prahy 6 v Břevnově. Je prostorná, světlá a má čtyři podlaží. Pro naše žáky budujeme nejmodernější, přátelské a bezpečné místo. Objekt samozřejmě splňuje všechny bezpečnostní a hygienické předpisy i požadavky. Kromě několika herních místností budou mít žáci k dispozici velkou jídelnu s vlastní kuchyní a dostatečný počet toalet i umyvadel. V blízkosti areálu je veřejný park Ladronka, který nabízí našim žákům další venkovní vyžití.

Věříme, že naše školka bude příjemným místem setkávání nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a učitele. Těšíme se na vznik a rozvoj naší lokální BASIS Curriculum Schools komunity.