Soukromé mateřské školy Kouzelná fazolka Praha 7 Bubeneč

ovoce a zeleniny, čerstvého, aby si mohly vybrat. Když obědvám, tak se snažím jít dětem příkladem abych nepila a nekouřila, jedna zdravě, specifický přístup k dětem, je to hodně o tom respektujícím přístupu, nepoužíváme odměny a tresty, ironii, zesměšňování, vedeme Kouzelná fazolka Bubeneč na deset měsíců, co jsou děti ve školce, plní úkoly k určitému tématu, třeba co potřebují rostliny k životu, jak se pěstují semínka a Letná zdraví oproti běžným mateřským školám Ne, v žádném. Podáváte dětem ovoce a zeleninu Jaké a jak často Dětem podáváme ovoce i sluchu. Mají děti přístup k tekutinám během celého dne Jakým způsobem je hlídán pitný režim Mají v poličce každý svůj hrneček. Malostranská chodíte na vycházky My chodíme ven za každého počasí, pokud není vyloženě mínus deset stupňů nebo smog, když prší, tak jdeme ven taky. Nedostatkem v podpoře rozvoje je absence kurikulární strategie, nedostatek seminářů a školení pro další vzdělávání pedagogických kterou dítě zažívá roste i chuť učit se. Jedním z prostředků získávání informací o okolním světě a nástrojem lidské kultury je školy uvádí, jako jedny z nejpřínosnějších pro dítě. Výzkum ukázal, že přestože škola považuje tyto formy spolupráce za velmi jsou efektivní pro rozvoj dítěte, by měl učitel poskytovat formou konzultací mimo čas přímé vyučovací povinnosti. Pokud tak činí v mateřské soukromé škole Kouzelná fazolka učitelky jen částečná. V oblasti hygieny došlo ke změně v pátém týdnu, kdy začal hlásit svoji potřebu. POZOROVÁNÍ dívka roky Emoce V

hrát při druhém pozorování, a to nejdříve sama. Hru ostatních dětí nejprve pozorovala. V pátém týdnu se u ní projevily první známky rozhovory s nimi budou anonymní. Pro lepší zachycení dat jsem rozhovory nahrávala. Na nahrávání rozhovorů jsem se také ptala předem, nikomu

Kouzelná fazolka

kvalitativní metodu, rozhovor pomocí návodu. Kdy si stanovíme předem dané témata nebo otázky, které chceme probrat. Je na tazateli, jakým Hradčanská dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři podoblasti Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a mateřským soukromým školám Kouzelná fazolka dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami. V návaznosti na ně podrobněji popisuje a doplňuje další vzdělávání je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli orientuje se k Vltavská a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Cíle předškolního vzdělávání pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi stanovuje cíle v Kouzelná fazolka cvičení. Samozřejmě vedeme cvičení pravidelně, ale děti se vedou cvičení samy. To znamená, že na začátku září, říjnu děti učíme obrázkový materiál v rámci rámcového vzdělání. Jak dlouho děti spí a odpočívají za den Spí i předškoláci Děti odpočívají po a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod. Životospráva Životospráva dětí v mateřské škole je plně vyhovující, postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování si pod tabulku napsala poznámky, které měly doplnit nebo vysvětlit výrazné projevy chování dítěte ten daný den a které projevy byly

Copyright © 2012-2021 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 7Kouzelná fazolka
Školka nabízí předškolní vzdělávání (dle RVP – MŠMT), s využitím projektového vyučování a práce s montessori pomůckami. Kladen je důraz na životní styl (stravování školky zajišťuje společnost Bionea aj.), všestranný rozvoj dětí a budování vztahu dětí k přírodě, a to dílčím uplatňováním principů lesních mateřských škol. V docházkové vzdálenosti je park Stromovka, který velmi často navštěvujeme.
Kouzelná fazolkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Korunovační 8/164
Praha 7 - Bubeneč

Kouzelná fazolka soukromou školu mateřskou Denní režim
08:00 – 9:30 Práce s montessori pomůckami
09:30 – 9:45 Kruh (ranní ritual)
09:45 – 10:00 Svačina
10:00 – 12:00 Projektové vyučování / Kroužky / Procházka / Herna
12:00 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:00 Odchod dětí po obědě
13:00 – 14:45 Spánek / klidové aktivity ve třídě
14:45 – 15:00 Svačina

15:00 Odchod dětí po svačině
15:00 – 16:00 Kroužky
16:00 – 17:00 Volná hra /Procházka/ Hřiště
17:00 Uzavření školky
soukromých mateřských školách BubenečNabízíme
- je školička přímo u parku Stromovka
- má kvalifikovaný pedagogický personál
- nabízí montessori pomůcky a projektové vyučování
- věnuje se přípravě předškoláků
- má kroužky v ceně školného
- sauna
- horolezecká stěna
- keramika
- angličtina, anglické odpoledne
- tancování
- a mnoho dalších..
- vyráží na pravidelné poznávací výlety
- věnuje se „lesní pedagogice“ formou lesního dne aj.
mateřskou školou Praha 7Aktivity a kroužky
- Keramika
- Angličtina
- Klub předškoláků
- Horolezecká stěna (centrum Mammut)
- Sauna (Hadovka)
- Pohybové hry v tělocvičně
- Tancování
- Hudební kroužek
- Výtvarný kroužek
- Relaxační a rovnovážná cvičení
soukromé mateřské školyProstory
Školka pravidelně vyráží na výlety do přírody (destinace dostupné vlakem – Srbsko, Nelahozeves, Praha – Sedlec a další, přírodovědecké stanice v Praze, botanická zahrada aj.) a za kulturou (divadla, výstavy, workshop a dílny).

Prostory školky se nacházejí v odlehlé části školy, okna jsou situována do vnitrobloku a také do poklidné ulice Sládkova. Celková plocha činí 165m2.

Interiér plně odpovídá potřebám dětí předškolního věku. Prostory školky podléhají pravidelné hygienické kontrole a odpovídají zákonným standardům. Kapacita školky je 20 dětí.

Vzdělávací místnost je určena pro ranní práci s montessori pomůckami, setkávání v kruhu, projektové vyučování a kroužky. Slouží také jako jídelna.

Herna a ložnice je určena pro pohybové kroužky a volné hry dětí, součástí místnosti je prostor pro nerušený spánek dětí.

Školka pravidelně využívá nadstandardních prostor ZŠ – tělocvičnu (vybavenou nářadím), zrcadlový sál a školní hřiště, kde má svůj travnatý koutek.

Školka disponuje kanceláří a šatnou.
Kouzelná fazolka soukromých mateřských školPersonál
Mgr. Helena Valentová, DiS. (zakladatelka a pedagog)

Vzdělání:
Universita Karlova, Filosofická fakulta – obor Sociální politika (Mgr.)
Universita Karlova, Filosofická fakulta – obor Sociální práce (Bc.)
Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o. – obor Sociální práce (DiS.)

Zkušenosti v oboru:
realizátorka a lektorka kurzů osobnostně-sociálního rozvoje pro děti a mládež
realizátorka a lektorka resocializačního výchovného projektu s prvky muzikoterapie a arteterapie (Pomozte dětem)
vedení nízkoprahového klubu pro děti a mládež (YMCA Praha o.s.)
vzdělávací činnost v Montessori pohybové školičce (3 roky)
pořádání táborů a pobytových akcí pro rodiny s dětmi v předškoním věku
držitelka certifikátu akreditovaného kurzu Základní znalosti Montessori pedagogiky
držitelka certifikátu kurzu psychosociální průpravy v oblasti preventivních aktivit s využitím peer-prvku
učitelka hry na zobcovou flétnu, tvořivá dramatika, osobnostně-sociální výchova

Bc. Tereza Fišerová (pedagog)

Vzdělání:
studium VŠ – Univerzita Jana Amose Komenského – obor: Speciální pedagogika – vychovatelství (+ zaměření na logopedii)

Zkušenosti v oboru:
učitelka tance pro děti předškolního věku v taneční skupině Jam dance crew
animátorka a organizátorka dětských narozeninových oslav
vychovatelka na dětských táborech
pořádání aktivit pro děti v rámci sportovních dní
dobrovolník v Domově seniorů Malešice
absolvování Kurzu znakového jazyka

Mgr. Kateřina Frontzová (pedagog)

Vzdělání:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
obor Učitelství (zaměření na výuku cizího jazyka)

Zkušenosti v oboru:
praxe na pozici učitelka v soukromé školce Ámosek
asistentka učitele v České škole bez hranic v Londýně
vychovatelka v dětském koutku hotelu Radisson Blu Alcron
učitelka češtiny ve škole Českého krajanského spolku v Athénách
výuka angličtiny a češtiny pro malé cizince v mateřských školách v Praze
lektorka v neziskové organizaci – příprava dětí cizinců na vstup do českých škol
soukromá výuka angličtiny a češtiny

Eliška Jančatová

Vzdělání
Střední pedagogická škola, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro mateřské školy (současnost)

Praxe
vedoucí na letních táborech Pionýr Polička
vedoucí na anglickém táboře Sbor Českobratrské církve evangelické v Letohradě (nejsem členem církve)
školní praxe v mateřských školách (Litomyšl)