Copyright © 2012-2022 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 4DS Kalamajka jesle-miniškolka
Soukromé jesličky a školka - DS Kalamajka byla založena pro uspokojení potřeb rodičů s malými dětmi ve věku od 6 měsíců do 4 let.

Mateřská škola a jesle DS Kalamajka se nachází v rodinném jednopatrovém domku s vlastní zahradou, v klidné vilové čtvrti Libuš v Praze 4. Vytvořili jsme rodinné prostředí, kde se budou vaše děti cítit dobře. Každý den připravujeme pro děti programy, které podporují jejich rozvoj. Náš přístup k dětem je velmi individuální, s důrazem na rozvoj osobnosti každého dítěte.

Máme skvělé výsledky s naším adaptačním programem pro nové děti. V klidu a bez stresu se u nás dětičky začleňují do nového kolektivu. Používáme kvalitní hračky, které pomáhají rozvíjet děti a jsou zcela zdravotně nezávadné.
DS Kalamajka jesle-miniškolkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Vodojemu 17/924
Praha 4 - Libuš

Po - Pá 07:00 - 17:30 hod.

Facebook
DS Kalamajka jesle-miniškolka soukromých mateřských školDenní program
07:00 - 08:30 Příchod do dětského studia, volná hra
08:30 - 09:15 Hry, povídání, malování , zpívání , tancování
09:15 - 09:30 Hygiena, příprava na dopolední svačinku
09:30 - 10:00 Svačinka
10:00 - 11:00 Pobyt na zahrádce, procházky, poznávání okolního světa
11:00 - 11:30 Hygiena příprava na oběd
11:30 - 12:00 Oběd
12:00 - 12:30 Odchod dětí po "O"
12:30 - 13:00 Hygiena a příprava na odpočinek
13:00 - 14:30 Odpočinek, poslouchání pohádek
14:30 - 15:00 Svačinka, odchod dětí
15:00 - 17:30 Zpěv, didaktické hry, volnočasové aktivity pobyt na zahrádce
soukromé mateřské školky LibušVýchovně vzdělávací program
Režim dne je stanoven s ohledem na naplňování potřeb dětí, v němž se střídají herní, výchovně vzdělávací aktivity i odpočinek. Pohybové vyžití dětí je podpořeno jak prostorově a materiálně (např. specificky vybavená herna), tak personálně. Takto vytvořené podmínky dovolují mimo jiné realizovat i různé zájmové aktivity spojující pohyb, hudbu a relaxaci s jógovými prvky. Sídlíme na Praze 4, ale děti přijímáme ze všech částí Prahy, nejčastěji pak jezdí děti do školky či jeslí z okresu Praha západ.

Rozvoj komunikačních dovedností: Rozvíjení mateřského jazyka a slovní zásoby.

Hudební výchova: Procvičování rytmu – hudební nástroje, zpívání dětských písniček, tanečky s šátečkem i bez šátečku.

Pohybová aktivita: Koordinační hra - balanční chodníček - nácvik rovnováhy, obruče - prolézání, navlékání, skákání a manipulace, běh, skoky, házení a cviky na obratnost, psychomotorický padák - rozvoj koordinace, gymball - manipulace s míčem a dovednosti na nich s nimi, malé míčky, gumové kroužky, orientace v prostoru, hry pro děti v mš.

Angličtina pro děti - Hravou a zábavnou cestou jsou děti uváděny do základů angličtiny, taktéž nechybí ani známé anglické písničky, které naučí děti jejich prvním anglickým slovíčkům.

Pracovní výchova: Hra s kouzelným pískem, skládání puzzle, hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování a lepení, navlékání korálků, hra na obchod a různé profese.

Výtvarná výchova:Výtvarná výchova: Děti malují voskovkami, křídami, uhlem, vodovými nebo temperovými barvami, razítkování, práce s přírodním materiálem.

Rozvoj rozumových schopností: Děti seznamujeme s přírodou, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, učíme se básničky a říkadla.

Logopedické cvičení, vyslovování - obrázková škola: výslovnost hlásek, citoslovce, řazení podle velikosti, porozumění následujícím slovům:

větší - menší
velký - malý
nejmenší - největší

Dramatická výchova: Pohybová výchova, hlasová výchova – pohybová průprava, rozvoj vnímání rytmu a prostoru práce s hlasem.

Eko-výchova: Vedeme děti k tomu, aby si osvojily zdravý životní styl a kladný přístup k životnímu prostředí.

Jóga: učíme děti vyjádřit spontánní radost z pohybu a naučíme je zklidnit nebo naopak získat energii.

Akce: Pravidelně u nás probíhají následující akce. Cílem je nejen zábava a příjemně strávený čas, ale také rozvíjení osobnosti a znalostí dítěte, tzv. učení hrou.

Výchovně vzdělávací program na každý měsíc , je k náhledu v šatničce :-)
soukromou školu mateřskou  Praha 4Akce
• Zpívánky s Vojtou Nedvědem
• Divadelní představení
• Mikulášská besídka
• Ježíšek v Kalamajce
• Focení dětí
• Karneval
• Narozeninové oslavy
• Výlety do mini ZOO
• Halloweenský rej
• Dětské diskotéky
• Čarodějnice
• Den pro radost - skákání v gumovém hradě
• Baťůžkové výlety do Kamýckého lesa
• Hledání velikonočního zajíčka
• Malý přírodovědec - Moje zvířátko
• Dopravní den
• Dětský den
• Návštěva ZOO
• Výlet za koníčky, Posázaví - Luka pod Medníkem
soukromé mateřské školyStrava a pitný režim
• Stravu nám připravuje a dodává firma BIONEA.
• Jídelna splňuje veškeré zákonné požadavky pro přípravu dětské stravy.
• Prověřené, kvalitní a vždy čerstvé suroviny.
• Složení stravy a jídelníčku odpovídá potřebám dětského organismu.

Strava
• Svačinky, obědy, pitný režim a ovoce během celého dne.
• Strava (svačinky + oběd), pro děti od 6-ti měsíců do 3 let + pitný režim v ceně školného.
• Strava (svačinky + oběd), pro děti od 3 let, vyúčtována vždy na konci měsíce, pitný režim v ceně školného.
• Možnost nošení vlastního jídla, po dohodě.
• Speciální pokrmy pro alergiky.
DS Kalamajka jesle-miniškolka soukromých mateřských školáchPříprava na vstup do školy
Usnadníme vašemu dítěti vstup do první třídy a ukážeme mu , že se určitě nemá čeho bát a učení je zábava.

• Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky
• Procvičování zrakového a sluchového vnímání
• Procvičování paměti, poznávání, soustředění

Učení sebeobsluhy
• procvičování základů hygienických návyků při mytí rukou a obličeje, správné používání ručníků.
• vedení k samostatnému používání záchodu podle potřeby, správné zacházení s toaletním papírem, se splachovacím zařízením.
• vedení k samostatnému česání.
• vedení k samostatnému používání kapesníku.
• vedení ke správnému postupu při oblékání a svlékání, zapínání a rozepínání.
• vedení k samostatnému obouvání, zouvání, šněrování.