Copyright © 2012-2020 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 10Tučňákov
Prestižní soukromá školička situovaná v nádherné vile s kouzelnou zahradou. Unikátní program podpory rozvoje dětí.

Vedeme děti k systematickému zapojování všech smyslů pomocí nichž lépe, rychleji a hlouběji poznávají svět. Dáváme průchod přirozené zvědavosti a rozvíjíme lásku k poznání.

Jsme školičkou do které se děti těší!

Proč si vybrat právě nás?

- Luxusní vila s vlastní rozlehlou zahradou pro každodenní aktivity
- Pracujeme s jedinečným kurikulem
- Vlastníme licenci unikátního programu podporující rozvoj nejmenších dětí
- Speciálně navržené pomůcky
- Kvalifikované profesionální vedení je samozřejmostí
- Nadstandardní vybavení moderních prostor
- Rodinné klima k rychlejší adaptaci dětí
- Garantujeme nízký počet dětí ve skupině
- Anglické bloky s rodilým mluvčím
- Široká nabídka zájmových kroužků pro všestranný rozvoj
- Děti přijímáme již od 12 měsíců
TučňákovKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Běchovická 1498/24
Praha 10 - Strašnice

Pondělí až pátek: od 8:00 do 18:00 hodin
Hlídání dětí: individuálně dle rezervace

Tučňákov soukromou školu mateřskou Program
08:00 – 08:45 = Děti se scházejí, prostor pro volnou, spontánní hru dle přání dětí
08:45 – 09:00 = Snídaně, hygiena
09:00 – 09:10 = Komunitní kruh, přivítání nového dne, pozdravení, říkanky
09:10 – 09:45 = Hlavní program - soubor aktivit, činností na dané téma
10:00 – 11:30 = Pobyt venku, zahrada, procházky (čas je orientační dle aktuálního počasí)
11:30 – 12:15 = Oběd, hygiena
12:15 – 12:30 = Odchody dětí s dopoledním programem domů
12:30 – 15:00 = Polední relaxace s pohádkou
15:00 – 15:30 = Svačinka, hygiena
15:30 – 16:30 = Odpolední indoor/outdoor aktivity dle zájmového kroužku
16:30 – 18:00 = Odpolední volné a spontánní činnosti dle přání dětí
soukromých mateřských školách StrašniceVzdělání
Program a každodenní aktivity vychází z týdenního tématu. K rozvoji dětí dochází po všech stránkách. Rádi zpíváme, malujeme, sportujeme, tvoříme, hrajeme na hudební nástroje, ale také relaxujeme, vaříme, čteme a povídáme si o běžných věcech kolem nás. Střídáme aktivity tak, aby byly přirozenou součástí motivace. Nezaměřujeme se na jednu oblast, ale klademe důraz na komplexnost. Všímáme si individuálních schopností a talentů a ty dále rozvíjíme. Vše s čím se děti seznamují prozkoumávají všemi smysly. Vedeme k samostatnosti, učíme základy hygieny, stolování, dohlížíme na bezpečnost, zapojení do kolektivu, budování přátelství. Tvoříme si společná pravidla, jejichž dodržování vyžadujeme. Děti ještě nemají v tomto věku přehled o čase, proto je důležitý řád a posloupnost aktivit, které zajišťují pro děti pocit bezpečí a jistoty.

Dětství je období natolik jedinečné, tvárné a bezprostřední, že musíme usilovat všemi možnými způsoby o jeho šťastný vývoj.
mateřské soukromé škole Praha 10Kroužky a akce
Angličtina:
Každý správný tučňák by měl hovořit alespoň dvěma jazyky. Kromě rodného jazyka a jeho rozvoje nabízíme výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Děti se seznamují s novými slovíčky, zpívají písně a zábavnou formou si osvojují cizí jazyk.
Šikulové:
Chystáme různé tvořivé činnosti výtvarného nebo pracovního charakteru. Malujeme, kreslíme, modelujeme, lepíme, stříháme, skládáme a všechno nás to nesmírně baví. Kroužek nabízí rozvoj estetického cítění, tvořivosti, fantazie, vytrvalosti, rozvíjí jemnou motoriku.
Vaření:
Občas si také něco sami uvaříme nebo upečeme. Můžeme to společně zbaštit nebo nechat pro maminku či tatínka. Baví nás míchat těsto, vykrajovat tvary, potírat a zdobit. Snažíme se připravovat nejen sladkosti, ale také zdravé, barevné pokrmy.
Sportíci:
Pohyb je pro nás přirozeným projevem. Proto běháme, skáče, lezeme po čtyřech. Učíme se ale také novým motorickým dovednostem jako je chytat a házet míč, skákat po jedné noze. Zařazujeme prvky dětské jógy a relaxace. Trénujeme vytrvalost, podporujeme odvahu, budujeme sílu celého těla.
Zpěváček:
Jak by to asi vypadalo, kdybychom si denně nezpívali? Odpověď je jasná: Smutně! A to mi rozhodně nechceme. Nacvičujeme známé lidové písničky. Za doprovodu klavíru. Některé doplňujeme tanečkem. Hrajeme si na muzikanty – máme k tomu širokou nabídku Orffových nástrojů. Učíme se rozeznávat zvuky a hluky. Často dostáváme různé hudební hádanky.
Jóga:
Zdravotní cvičení sestavené speciálně dle dětské anatomie pro rozvoj správného držení těla. Učíme se techniky dýchaní, protahování, relaxace, imaginace vše uzpůsobeno tak, aby dětem přinášelo radost.
Logohrátky:
Zábavná forma procvičování jazykových dovedností. V zásobě máme nespočet technik a činností k procvičení správné výslovnosti.
Pohádkování:
Učíme se vyrábět loutky, vlastní kostýmy, rozvíjíme dramatické cítění, tematicky zaměřený kroužek obsahující zpěv, recitaci, poslech pohádek, dramatické ztvárnění.
Hudebně pohybový:
Taneční škola pro naše nejmenší nabízí prvky baletu, latinskoamerických rytmů, lidového folkloru. Multikulturní propojení tance.
Zahradník:
Kroužek nabízí budování vztahu k přírodě, rostlinám, zvířatům, péči o zahrádku. Rozvíjí spolupráci, zodpovědnost, dále nabízí budování nových přátelství s našimi zvířecími mazlíčky. Děti se tak všemi smysly učí, co péče o zvířátka a zahrádku obnáší.
soukromé mateřské školyAkce:
Tučňákov se řídí tradicemi a zvyky. Proto několikrát ročně pořádá různé akce a výlety. Jako například:

Slavíme narozeniny a svátek každého „Tučňáka“
Pořádáme Karneval
Velikonoční dílna pro děti a rodiče
Den matek, otců, dětí
Sportovní olympiáda
Drakiáda
Tematické týdny
Výlety: divadlo, farma, galerie, knihovna, les, zoo ...
Mikulášská nadílka
Vánoční dílna pro děti a rodiče
Tučňákov soukromé mateřské školkyStrava a pitný režim
Zajišťujeme plnohodnotnou a výživově vyváženou stravu. Jídelníček je sestavován a konzultován ve spolupráci s výživovým poradcem. Oběd se skládá z polévky a hlavního chodu, dále jsou dětem nabízeny dopolední a odpolední svačinky. Mimo určené časy mají děti možnost nabídnout si sezónní čerstvé ovoce/zeleninu. Dbáme na dodržování pravidelného pitného režimu.
soukromé mateřské školy ve Strašnicích TučňákovPersonál
Mgr. Magda Bartošová
Magda je autorkou a ředitelkou projektu. Magisterské vzdělání získala v oboru psychologie. Vystudovala také předškolní pedagogiku a speciální pedagogiku. Současně se dále v těchto oblastech vzdělává. Sedm let se v rámci ZUŠ věnovala hře na klavír. Dovednosti velmi ráda využívá každý den. Po předchozích zkušenostech jako pedagog ve státním sektoru zjistila, že je třeba něco změnit. „Školky jsou přeplněné, rodiče bezradní, učitelky podrážděné. Důsledky se bohužel podepisují na těch nepravých. Cílem bylo vytvořit prostředí, do kterého se děti těší. Dle referencí a ocenění se nám to zdá se daří. Chceme být pro děti partnery a průvodci na jejich cestě dětstvím.

"Kolik lidí může říct, že je pro ně práce zábavou? Já ano, a to je tím největším štěstím. Být denně ve společnosti dětí je nesmírně obohacující. Dobrý učitel musí sám v sobě najít kousek dětské duše a dát jí prostor k realizaci.“ Na práci s dětmi ji baví jejich autenticita, spontánnost a čistá radost ze života. Fascinují ji každé i sebemenší pokroky ve vývoji a má radost, může-li se na tomto procesu podílet a pozorovat jej. V kanceláři ji proto nehledejte, věnuje se dětem.

Mgr. Jitka Pavelková
Jitka studuje v posledním ročníku magisterského studia obor zaměřený na speciální pedagogiku a vychovatelství. Absolvovala kurz rozvoje a podpory grafomotoriky u dětí. Úspěšně zakončila také kurz znakového jazyka. Praxi v oboru čerpala jako učitelka v mateřské škole, hlídací teta v dětském centru, vedoucí na letních táborech s mezinárodní účastí. Zajišťovala soukromé hlídání v rodinách, včetně doučování dětí školou povinných. Působila jako lektorka zájmových kroužků zaměřených na tanec a sport, ten je také její velkou vášní. Je milá, spolehlivá a zodpovědná. Děti si v její společnosti užijí spousty legrace a žádný ze dnů není všední.

"Snažím se maximálně zaměřovat na individualitu každého dítěte. Jejich kreativita je mi obrovskou inspirací. Ideální den je vyplněný zábavou spojenou s učením se novým věcem. Vhodná kombinace a vyvážení těchto požadavků dělá velké úspěchy. Každičký den s dětmi je jiný a to na této práci miluji."