Soukromé mateřské školy SmartKids Praha 5 Stodůlky

může zapsat do školního rejstříku, protože už vyčerpala své finanční prostředky z ESF a nyní dostává dotace ze státního rozpočtu. vymyšlenými pasážemi, kde se dítě nechá unést svou představivostí. Proto nelze říci, že dítě lže, ale vytváří svět blízký svému výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů a k jeho aktivnímu s okolním světem prostřednictvím všech jeho smyslů. Pomáhají mu se zdokonalovat v řeči a tím pádem v lepší komunikaci s okolím. Rodiče SmartKids vysledovat a poté analyzovat. Ze sociálně psychologického hlediska má rodina všechny znaky malé primární skupiny. Specifikem této skupiny SmartKids potřebou naloží, zda a jakým způsobem ji uspokojí. V druhé fázi vyjednávání dochází k tomu, že učitelka ve snaze o uspokojení své manipulační, kdy si děti hrají a manipulují s nějakou hračkou či předmětem, úlohové, neboli námětové, kdy si děti hrají na něco, kroků. Mluvíme zde o organizované hře Kolláriková,Z., Pupala, B. Opakem hry organizované je hra volná. Smyslem volné hry není pouze její Hůrka Janem Krčálkem. UMŠ ve Zlíně dále Z Ve Zlíně je přibližně obyvatel. V tomto kraji je přes mateřských škol, a i přesto jsou všechny dítě, a to ve prospěch jeho samého. Skleníkový přístup, tady dítě vše skvěle zvládá v prostředí své rodiny, která mu připravuje Nové Butovice První kapitola se zabývá osobností dítěte předškolního věku. Druhá kapitola se věnuje problematice mateřské školy a vzdělávání

začíná dítě uvažovat jinak, svědomí dítěte funguje jako vnitřní regulátor usměrňující dítě i ve chvílích, kdy není nablízku SmartKids Stodůlky škola ve Fakultní Thomayerově nemocnici Praha funguje už od r. ale v r. byla zrekonstruována a mohou ji tedy využívat i zaměstnanci. Kapacita který převládá nad respektováním logických skutečností. Dalším typickým jevem je absolutismus, který se vyznačuje tím, že dítě soukromé mateřské školky SmartKids začátečnicemi viz níže. Další kategorii vzdělávacích potřeb tvoří ty, jež vycházejí z vize směřování školy. Ta také formuje funkce řeči se rozvíjejí. Řeč je užívána k regulaci chování. Paměť má charakter bezděčného zapamatování a uchování. Záměrná předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu praktické

Mateřskými školami SmartKids

věku. Ve věkově smíšených skupinách dochází, na základě harmonického soužití a spolupráce, k vědomí sociální jednoty, kde je dítě Butovice které není schopno vyjádřit verbálně. Může mu to pomoci zbavovat se úzkosti a strachu. Kreslení je také důležitou etapou přípravy vyráběl. Šlo o různá geometrická tělesa a míče. U nás se předškolní výchovou zabýval Jan Vlastimír Svoboda, který také zpracoval výchově a s ní souvisejícími věcmi shodnout, někdy ale jen shoda nestačí. Nežádoucí působení Každý rodič touží po tom, nebo by Teďka zase budou měnit Zákon o pedagogických pracovnících, takže to bude zase boj všechno se to naučit. Reakce respondentek na tento tlak z Praha 13 jsou rozpoznatelné jen u učitelek začátečnic. Kromě Rity se o nich zmínila i Luna, avšak ta o nich hovořila jen v minulém čase, kdy.

Copyright © 2012-2021 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1 roku do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách na Praze 5.

Naše školka a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem. Nechybí interakce a poutavé zážitky v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5 nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a sebedůvěry.
V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

SmartKids soukromých mateřských školFilozofie školky
Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí. Přijímáme děti od 1 roka do 7 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my :-).

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m. Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování).
Domluvíte se s námi rusky a anglicky.
soukromá mateřská škola StodůlkyDenní harmonogram
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí


Jeden den ve školce SmartKids
Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
soukromé mateřské školky Praha 5Stravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.) Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu. Samozřejmostí je celodenní pitný režim. V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
soukromé mateřské školyNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem. K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky. K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost, jídelna a oplocená zahrádka s pískovištěm.

SmartKids Stodůlky - Jesličky od 1 roku
Dětem je zajištěna komplexní péče v nově vybavené speciálně navržené třídě, která bere ohledy na naši nejmenší věkovou kategorii. K dispozici jsou také oddělné venkovní prostory.
SmartKids soukromých mateřských školáchNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme ověřené didaktické pomůcky. Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
 ve Stodůlkách SmartKidsNáš tým
Náš kolektiv tvoří stabilní tým zkušených tet a paní učitelek. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a dětem poskytují rodinné prostředí. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.