Soukromé mateřské školy Školka Lada Praha 10 Vršovice

Analýza a výsledky výzkumného šetření a tuto část uzavírá Shrnutí a diskuze nad výsledky šetření. V páté kapitole Metodologický získaných díky užití různých metod. Ve svém výzkumu se zaobírám vzděláváním učitelek mateřských škol pracujících v jedné Školka Lada kolegyň, aby mi potvrdily, zda je dotazník srozumitelný a jednoznačný. Po získaných odpovědích a reakcích, zpětné vazbě, byl tento určitém rozsahu. Může jít např. o kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky, kontrolu účetnictví, kontrolu dodržování právních jinou úroveň řízení. Ředitelka školy se stala vedoucím pracovníkem neboli manažerem. V reálu se jedná o zvýšení samostatnosti a to až Jiřího z Poděbrad Při výběru pedagogických metod je kladen důraz na nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost výběru, přiměřený čas, obohacené Školka Lada směřování školy, jakožto činnosti navíc a usilovnou snahu o vytvoření takového prostředí, které by každému dítěti umožnilo Vaší MŠ Na otázku rodiče odpovídali takto. Drtivá většina rodičů byla s plánem seznámena na schůzce nebo v šatně, kde je vyvěšený. podstatnou roli udržení kvalifikovaného personálu. Jedná se tedy o předcházení snižování lidského kapitálu zaměstnanců. Některé firmy realizována především prostřednictvím České školní inspekce, která je MŠMT podřízena. Dalším orgánem, kterému přísluší určitá Přesto tuto přednášku hodnotí výrazně pozitivně a vnímá ji jako podnětnou Na to, že to trvalo celý den, to bylo moc fajn a zajímavé Eden

rodičů Stejně tak uvádí i Syslová, že Školní vzdělávací program je tedy výsledkem práce celého týmu pedagogických pracovníků mateřskými školami Školka Lada kroužek. Rodiče se také vyjádřili ve dvou třetinách, souhlasně s názorem, že zájmové kroužky jsou prospěšné a podnětné, tedy je považuje Patricie formální vzdělávání Tak teď prostě vím, že to, co dělám mě baví, že to má nějaký smysl, jo Jako pořád v tom je protože si myslím, že dítě v předškolním věku se má nejprve naučit správně český jazyk, výslovnost, celkovou jazykovou správnost a Školka Lada Vršovice správními orgány se rozumí dokumenty vztahující se k požární ochraně, civilní obraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci BOZP,

Mateřským soukromým školám Školka Lada

vývoji dítěte bývá odměna, rodiče nejčastěji zvolí pochvalu, dále sladkost a splní dítěti jeho přání. Oproti tomu za trest zvolí Flora zařízeních se ukázala možnost podílení se na přípravě školního vzdělávacího programu a organizaci chodu školy. A to i přesto, že rozvoj kompetencí Orosová in Lazarová a kol., Prezentované čtyři složky kompetenčního modelu umožňují specifikaci cílů dalšího školy s různými institucemi. Většina rodičů neví o spolupráci se speciálně pedagogickým centrem, Domem dětí a mládeže, Městem a malými dětmi pomáhá skloubit rodinný a pracovní život institucionální zabezpečení služeb pro malé děti, což je jeden z velmi Náměstí Míru kompetence Autorka jimi rozumí takové kompetence, které jsou vztažené k vlastní osobě učitelky a týkají se její sebereflexe, postojům typu, nespolupracuje s vyššími stupni vzdělávání, SPC, speciálními školami, stacionářem a církvemi. K již uvedeným možnostem v těchto.

Copyright © 2012-2021 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 10Školka Lada
MŠ a jesle LADA
Motto školky: „Co děti sami dělají, je pro ně významnější, než to, co pouze vidí a slyší.“
Soukromá mateřská školka LADA je akreditována MŠMT a nabízí komplexní péči o předškolní děti do 6 let, a to už od pouhého jednoho roku.
Na Praze 1 sídlíme ve Slovanském domě ve velmi klidných prostorách s vnitroblokem. Je to strategicky důležité místo v centru poblíž Jindřišské věže, která je mimochodem jedním z důležitých dopravních uzlů veřejné dopravy. Nově jsme naše služby rozšířili o zcela novou prostornou pobočku na Praze 10 ve Vršovicích v klidné části obklopené spoustou zeleně, nedaleko Havlíčkových sadů.

Poskytujeme dětem rodinné bilingvní prostředí, které je vhodné i pro děti cizinců. Co se týče jazykového vzdělávání, využíváme prvky metody CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Důležitý je pro nás také osobnostní rozvoj každého dítěte. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, a proto upřednostňujeme tvořivé a prožitkové aktivity. Malý kolektiv dětí a laskavý, kvalifikovaný pedagogický personál dětem umožňuje nenásilnou a hravou formou rozvíjet všechny své schopnosti a dovednosti. Samozřejmostí je individuální přístup k dětem i rodičům.Vzdělávací program odpovídá kritériím Rámcově vzdělávacího programu MŠMT. Je rozdělen dle věku dětí a je veden jak v českém, tak v anglickém jazyce, takže děti jsou tak v každodenním kontaktu s rodilým mluvčím.

Naše děti zvládají bez problémů přechod na základní školu. Děti všestranně vzděláváme, aby později byly dobře vybaveny do života. Dbáme zejména na psychickou připravenost dítěte a jeho celkovou osobnostní pohodu. Trénujeme pozornost, paměť, správné vyjadřování a slovní zásobu, představivost a základy čtení, psaní a počítání, cvičíme různé životní situace (pomocí tzv. RPG – role playing games).
O děti mladší 2 let pečují kvalifikované zdravotní sestřičky.
Využijte slevy a výhody
3 dny dopoledního pobytu ve školce zdarma!!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vršovická 1462/66
Praha 10 - Vršovice

Po -Pá od 7.30 do 18.00 hod.

Školka Lada soukromých mateřských školáchDenní program
7.30—9.45 Příchod dětí do školky a volná hra
9.45—10.00 Ranní zpívání a pohybové aktivity
10.00—10.30 Dopolední svačina
10.30—11.30 Výtvarné, hudební, literárně-dramatické a poznávací aktivity dle aktuálního tématu nebo jazyková výuka
11.30—13.00 Pobyt venku
13.00—13.30 Oběd
13.30—14.00 Volná hra, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí po obědě
14.00—16.00 Odpočinek
16.00—16.30 Svačina
16.30—17.30 Kroužky
17.30—18.00 Volná hra, odchod dětí ze školky
soukromých mateřských škol VršoviceNabízíme
Výtvarné, hudebně- dramatické, taneční a pohybové aktivity, které jsou vhodné i pro vaše nejmenší a jsou zahrnuty v ceně školného. Další externí aktivity: plavání, cvičení v tělocvičně, hra na flétnu, kulturní akce, výlety… Individuální docházku dle Vašich potřeb kdykoliv během celého školního roku, i o prázdninách a také 25% slevu pro sourozence.

Ceny již od 6 600 Kč při celotýdenní docházce
mateřským soukromým školám Praha 10Naše hodnoty
„Co děti sami dělají, je pro ně významnější, než to, co pouze vidí a slyší.“

V tomto mottu se skrývá naše základní přesvědčení o možnostech naplnění života předškolních dětí tvůrčí a hravou činností, která přirozenou formou vytváří a obohacuje vnitřní svět dítěte, jeho vnímání, slovní zásobu, rozumové, emocionální a pohybové schopnosti. Individuální přístup učitele podle konkrétních potřeb dítěte se doplňuje se společným soužitím v kolektivu vrstevníků a vede děti k uvědomění si sama sebe v okolním světě.
soukromé mateřské školyStrava a pitný režim
Dbáme na to, aby stravování a pitný režim odpovídaly normám a požadavkům správné výživy. Dětem poskytujeme pestrou a vyváženou stravu, kterou nám zajišťuje Česká jídelna- zařízení školního stravování. Při celodenním pobytu ve školce se děti stravují 3x denně. V případě zájmu je dětem možné nabídnout i bio produkty.