Soukromé mateřské školy Bead school Praha 10 Malešice

předškolního věku je plnohodnotná strava, odpovídající biologickým potřebám, vyvíjejícího se dětského organismu. Zásady zdravé naučit být střídmé v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a Strašnická ve třídě mateřské školy při řízených činnostech s dětmi s cílem porozumět kontextu práce a zachytit veškeré jevy, situace a činnosti tématotázek, který bude jeho předmětem, aniž by bylo striktně předem stanoveno jejich pořadí Reichel, b, s. Při samotné realizaci individuality zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti ochrana životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného chápána jako nárok jednotlivce vůči prostředí. Otázka toho, které potřeby mají všichni lidé je předmětem studia řady autorů. Dle Bead school celoživotního vzdělávání člověka. Škola přestává být jen učící organizací, ale stává se součástí života. Kromě poskytování Bead school Malešice člověk vede svůj život. Životní styl jde definovat takto Životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování v daných životních situacích, měli dělat. Pedagog v mateřské škole by měl jít dětem příkladem a zdravým životním stylem děti podporovat. Machová a kol, Machová Zborov skladba jídelníčku. Je dodržovaná zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti by měly mít ve třídě dostatek tekutin a mezi vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Děti dostávají jasné a

Alena Váchová Svobodová a kol., rozděluje kurikulum na kurikulum v širším pojetí a kurikulum jako vzdělávací plán. Kurikulum v širším kvalitou vzdělávání. Je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a současně s platným Zákonem o předškolním, KURIKULUM mateřské škole. Výchova dítěte ke zdraví vychází z obecného cíle výchovy ke zdraví Z dítěte se má stát člověk, který se bude soukromá mateřská škola Bead school škodlivá v každém věku, v dětství může narušit vývoj dítěte, v dospělosti se podílí na vzniku civilizačních chorob. To aby děti v Holčík, Křivohlavý uvádí k tomuto pojetí několik kladných i záporných reakcí, které vedou kritiky definice WHO k tomu, že o ní Jarov kontakty, rozvíjet mezilidské vztahy a zvládat sociální role. Holčík, Zdraví svým chováním a způsobem života ovlivňujeme. Při chování

Bead school

republice. Bílá kniha vymezuje strategií. Tvorba kurikula napomáhá hned třem z nich. Prvním je dosáhnout vyšší kvality a funkčnosti mateřskou školou Bead school své děti. Jsou to dovednosti jako naslouchat si, vnímat a respektovat druhého, prosazovat kulturně své názory, přesvědčovat ostatní a školy, neboť její význam pro rozvoj osobnosti dítěte je nesmírný a nenahraditelný. Jeřábková, s. Na začátku podkapitoly jsem uvedla, že hrát didaktické hry, musí je zaujmout. Šikulová s. uvádí klasifikaci didaktických her podle Bělinové. Mezi didaktické hry patří Želivského d, s. Dalším postupem práce s přepsaným rozhovorem v textovém formátu bylo otevřené kódování. Při otevřeném kódování je text jako výzkumné otázky a formulovat výzkumnou zprávu. Pro zajištění validity a reliability interpretovaných dat jsem spoléhala na dostatečné

Copyright © 2012-2021 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha 10Bead school
Naše školka, s historií od roku 2003, je založena na individuálním přístupu k dítěti. Naši učitelé o děti pečují s láskou a se snahou jim předat co nejvíce znalostí a zároveň jim vytvořit přívětivé prostředí pro jejich pohodu a klid. Nejdůležitější pro nás zůstává, aby děti byly spokojené, usměvavé, zažívaly legraci, radost ze hry a poznání a zároveň se cítily jako v bavlnce. Anglický jazyk používáme jako jediný komunikační prostředek. Čeština je používaná pouze v době adaptace nových dětí. Pro komunikaci s rodiči a je zastoupena vždy jedním českým učitelem. Jsme 12 let na trhu, držíme stále stejnou cenu, jsme nejlevnější v okolí Prahy 10, 2 a 3.
Využijte slevy a výhody
Tři dny na zkoušku včetně stravy zdarma!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hostýnská 2100/2
Praha 10 - Malešice

Po - Pá 8:00 - 18:00 hod.

Bead school soukromých mateřských školDenní program
8:00-9:00 děti se scházejí ve školce, je pro ně připravena ranní dílna
9:00-9:30 ranní kruh, který je přivítáním do nového dne. Každý ranní kruh má svou náplň ( jazykové hry, matematické představy, ekologie, různé projektové úkoly, apod.)
9:30-9:50 svačina
9:50-10:00 volná hra, příprava na lekce
10:00-10:45 lekce podle týdenního tématu
10:45-11:30 pobyt venku ( pouze za příznivých rozptylových podmínek)
11:30-12:30 příprava na oběd, oběd, čištění zoubků
12:30-13:00 půldenní děti odchází, děti co mají dle pokynů rodičů spát odchází s učitelem do ložnice, poslouchají pohádku a usínají. Ostatní děti jsou ve třídě se svým učitelem a rovněž poslouchají pohádku, prohlížejí si knížky a odpočívají
13:00-13:15 stále pokračuje čas s knížkou
13:15-14:00 děti z mladšich třídy mají hru s učitelem, starší předškolní přípravu ( grafomotoriku, jazykové schopnosti, předmatematické představy apod.)
14:00 -14:45 odpolední lekce a dokončení prací z ranní výtvarné aktivity
14:45-15:05 svačina
15:05-15:45 speciální aktivity ( sport, jóga, drama, výtvarné činnosti, vaření, apod.)
15:45-16:30 pobyt venku ( pouze za příznivých rozptylových podmínek)
16:30 -17:00 učitelem řízená činnost rozepsaná vždy na ten konkrétní den ( pokusy, výtvarné projekty apod.)
17:00-18:00 hry s učitelem ( stolní i prostorové )
mateřské soukromé škole MalešiceVýuka
V naší školce pečují o děti ve věku od 2 do 7 let učitelé z Velké Británie a USA, kteří jsou prověřeni a doporučeni společností TEFL a mají odborné pedagogické vzdělání. Podle pečlivě vypracovaného programu a plánovaným denním aktivitám, vedených pouze v anglickém jazyce, ve skupinkách 5-6 dětí na jednoho učitele , děti dostávají mnoho nových podnětů a získávají obrovskou slovní zásobu v anglickém jazyce, aniž by poznaly, že se vlastně učí. Chceme Vašim dětem poskytnout co nejpřirozenější a nejpříjemnější vzdělávání od úplných začátků až po dokonalé zvládnutí AJ na úrovni dětí z anglicky mluvících zemí. Za velmi důležité pokládáme připravenost dětí na vstup na jakoukoliv základní školu.
mateřským soukromým školám Praha 10Aktivity a kroužky
Tenis – každou středu se učíme hrát tenis pod vedením tenisové školy a kvalifikovaných trenérů v naší hale
Plavání – máme k dispozici plavecké instruktory v plaveckém bazénu Fialka v Říčanech a to jedenkrát týdně v pondělí
Bruslení – v zimě chodíme bruslit na ledovou plochu v areálu parku Gutovka
Sport – jelikož máme v areálu školky sportovní a atletické zázemí, denně toto využíváme. Jezdíme na kolech, koloběžkách, odrážedlech, běháme, hrajeme míčové hry
Solná jeskyně – každý první čtvrtek v měsíci navštěvujeme solnou jeskyni
Vaření – jednou týdně nás baví vařit a péct v naší kuchyňce a pak si pochutnáváme na našem zdravém pokrmu
Dramatický kroužek – svou fantasii prohlubujeme při hraní různých scének a her, jako opravdoví umělci
Hudební kroužek – baví nás zpívat a hrát na různé hudební nástroje, rozvíjíme si hudební sluch, učíme se o hudebnících a hudebních žánrech
Výtvarný kroužek – každé ráno máme pravidelný výtvarný kroužek, využíváme různé výtvarné techniky a materiály
Vědecký kroužek – jedenkrát týdně prozkoumáváme svět pomocí hravých chemických a fyzikálních pokusů
V zimě jezdíme na ozdravný pobyt na hory a také se tam učíme pod dohledem kvalifikovaných instruktorů lyžovat
V létě také trávíme týden na zdravém vzduchu na horách

Tematické výlety, workshopy, návštěvy divadel, ZOO, zvířecí farmy, výstavy, muzea a jiná zajímavá místa jsou nedílnou součástí náplně aktivit naší školky
soukromé mateřské školyOdpolední klub pro školáky
Do odpoledního klubu v naší školce přijímáme děti, které absolvovaly minimálně dva roky docházky v naší, případně jiné školce, s částečnou znalostí AJ. Tyto odpolední konverzační bloky s našimi lektory (rodilými mluvčími) pomáhají dětem, které nastoupily do ZŠ, udržet bezchybnou komunikaci, čtení, psaní a gramatiku v AJ na vysoké úrovni. Vše probíhá interaktivní a zábavnou formou výuky. Děti se mohou zúčastnit veškerých aktivit, které pořádá školka (hory, výlety, oslavy různých svátků, prázdninový program). Ze škol, které jsou v blízkosti školky, si náš učitel na přání rodičů, může dítě vyzvednout a doprovodí ho do odpoledního klubu. Program klubu je vytvořen tak, abychom v určitých oblastech navazovali na osnovy školy, pokračovali v rozvoji jazyka a zároveň děti nepřetěžovali.
Bead school soukromé mateřské školkyProstory
Bead school Hostýnská se nachází v areálu Základní školy Hostýnská 2100/2, v klidné části Prahy 10 Malešice. Vchod do školky je samostatný, z boční strany ZŠ, v areálu školní zahrady a sportoviště. Tato část je oddělena zamykatelnou branou. Zahradu a hřiště, které je v zimě zastřešené pro tenis, aktivně využíváme. Po vstupu do školky jsou samostatné šatny, kde má každé dítě svoje místo pro převlékání a ukládání svých svršků. Prostorná chodba nás dovede do dvou tříd – hracích místností. Obě tyto místnosti jsou velmi světlé, situované na jižní stranu, tudíž máme stále denní světlo. V jedné třídě máme část pro ty, kteří si rády po obědě odpočinou. Tato třída je též využívaná pro odpolední klub školáků. Druhá třída je využívaná pro běžné denní aktivity školky. V prostorné chodbě máme kulinářský koutek, ve kterém jednou týdně s dětmi vaříme a pečeme zdravé dobroty, na kterých si pak pochutnáváme. Prostory školky poskytují absolutní pohodlí a bezpečí pro Vaše dítě.
 v Malešicích Bead schoolStrava a pitný režim
Na obědy a svačiny chodíme do školní jídelny přilehlou chodbou. Zde se stravujeme v čase nám vyhrazeném, tudíž v naprostém klidu bez školních dětí. Strava je normovaná dle směrnic MŠ. Žádná dovážená jídla v termoskách, vždy čerstvě uvařená, vyvážená strava. Pitný režim je samozřejmostí.